Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: pr

Katwijk hoeft geen zorgplek dichtbij aan te bieden

De gemeente Katwijk hoeft geen duurzame, kleinschalige jeugdhulpvoorziening binnen een straal van 30 km te bieden. De de voorzieningenrechter in Den Haag heeft geoordeeld dat Katwijk heeft voorzien in een passend aanbod voor jeugdhulp voor een 14-jarige jongen.

De ouders waren naar de rechter gestapt om Katwijk te dwingen om uiterlijk op 1 augustus 2020 te voorzien in een passend en kwalitatief toereikend zorgaanbod. Dat geldt ook voor de vordering om uiterlijk 1 januari 2021 te voorzien in een duurzame, kleinschalige vervolgplek binnen de gemeente Katwijk.

De jongen heeft ASS en een gedragsstoornis. Hij verbleef tot voor kort op een locatie van de Groep in Hoenderloo. Na de sluiting hiervan op 1 augustus is een vervolgplek op een Intensieve Kleinschalige Behandelgroep in plaats 2 aangeboden. Volgens de ouders is deze plek niet passend, vooral vanwege de afstand tussen de woonplaats van de ouders en plaats 2 (ruim 100 kilometer). Volgens de ouders kunnen zij daardoor niet in voldoende mate bij de behandeling betrokken worden.

Het is volgens de rechter zeker wenselijk dat een jeugdige zoveel mogelijk binnen de regio zorg krijgt. De Jeugdwet verplicht B&W echter niet om in alle gevallen jeugdhulp binnen de regio te bieden. Zeer gespecialiseerde zorg – zoals de zoon van de ouders nodig heeft – kan soms maar op enkele plaatsen binnen het land geboden worden.