Logo allesoverkatwijk.nl
Foto:

Voorzitters-wisseling van het Katwijks Museum en Genootschap Oud Katwijk

Vrijdag 31 juli vond tijdens de Algemene Ledenvergadering van het Genootschap Oud Katwijk (GOK) de wisseling plaats van de voorzitter van het Genootschap en de Stichting Katwijks Museum. Na twintig jaar voorzitterschap droeg Hans Schonenberg het stokje over aan Cor Zwaan.

In zijn afscheidswoord blikte Hans Schonenberg terug op deze periode. Hij gaf aan met een goed gevoel afscheid te nemen en nam de gelegenheid te baat om alle medewerkers, bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht te bedanken voor hun inzet. Tevens bedankte hij zijn echtgenote voor haar ondersteuning. Met het oog op de nabije toekomst gaf Schonenberg aan dat de toekomst van het Genootschap Oud Katwijk/Katwijks Museum niet zonder zorgen zal zijn, zowel in deze tijden van Covid-19 als in het kader van de bezuinigingsplannen van de gemeente. Desondanks sprak hij uit het volste vertrouwen te hebben in de toekomst van het Katwijks Museum en de nieuwe voorzitter.

De kersverse voorzitter, Cor Zwaan, dankte zijn voorganger voor zijn vertrouwen en benoemde een groot aantal wapenfeiten, die onder leiding van Hans Schonenberg zijn gerealiseerd. Ook stond Cor Zwaan uitvoerig stil bij de passie van zijn voorganger voor de schilderkunst in relatie tot Katwijk en de betekenis die dit heeft voor zowel het Genootschap als voor het Katwijks Museum.
Met goedkeuring van de ledenvergadering werd Hans Schonenberg benoemd als erelid van het Genootschap Oud Katwijk. Wanneer de omstandigheden daartoe gelegenheid geven zal, ook voor relaties, een feestelijk afscheid voor Hans Schonenberg worden georganiseerd. Op die manier wil het Genootschap Hans Schonenberg, met zijn enorme staat van dienst en zijn belangrijke waarde voor het Genootschap, het museum en de gemeente Katwijk, nadrukkelijk in het zonnetje zetten.