Logo allesoverkatwijk.nl
 | Foto: PR
| Foto: PR

PCOB Katwijk opgeheven

De afdeling Katwijk van de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) is opgeheven. ‘Na heel veel moeite te hebben gedaan om nieuwe bestuursleden en ook om nieuwe leden te vinden, is dit niet gelukt en is opheffing van de afdeling onvermijdelijk geworden’, meldt secretaris Joke Zwaan.

Voorzitter Willem van der Plas en penningmeester Riejan de Vries van de PCOB Katwijk waren aftredend. De voorzitter stelde zich niet meer herkiesbaar en de penningmeester kon statutair niet meer worden herkozen. Plaatsvervangers dienden zich niet aan.

Het laatste bestuur van de Katwijkse afdeling ‘betreurt deze gang van zaken zeer’. ‘Tot onze teleurstelling hebben wij vlak voor de coronacrisis uitbrak onze laatste bijeenkomst gehouden.’ PCOB Katwijk hield haar bijeenkomsten meestal op dinsdag in de Ontmoetingskerk.

Leden van de Katwijkse afdeling, die in 2007 een herstart maakte, zijn overgestapt naar de afdeling Rijnsburg/Valkenburg. Er zijn ook leden landelijk lid geworden om op die manier betrokken te blijven bij de PCOB en er zijn leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd.