Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: Sanderflight / Wikimedia

Bodycam voor handhavers

Sinds enkele weken dragen Buitengewoon Opsporingsambtenaren in Katwijk naast handboeien ook een bodycam. Een bodycam is een kleine camera die gedragen wordt op de borst, waarmee beeld en geluid opgenomen kunnen worden. Helaas komt het regelmatig voor dat handhavers bij de uitoefening van hun taak worden geconfronteerd met verschillende vormen van agressie. De gemeente Katwijk, en de burgemeester in het bijzonder, ziet het als haar taak om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van handhavers in de openbare ruimte te vergroten. Met een bodycam is het mogelijk agressie aan te pakken.

De bodycam wordt duidelijk zichtbaar op het uniform gedragen en wordt, indien mogelijk voorafgegaan door een waarschuwing, door de BOA zelf aangezet wanneer hij dit noodzakelijk acht. De camera heeft een zogeheten pre-record functie. Niet alleen worden er beelden opgenomen vanaf het moment dat de aan-knop wordt ingedrukt, ook de 90 seconden die hieraan vooraf gaan, zijn automatisch vastgelegd. De hoop is dat door de aanwezigheid van de bodycam mensen minder snel agressie gebruiken.