Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: Marc

N206 ir. G. Tjalmaweg: 16 ideeën voor aanvullende hinderbeperkende maatregelen

De provincie Zuid-Holland deed 8 juni een oproep om ideeën in te zenden voor aanvullende hinderbeperkende maatregelen ten behoeve van de tijdelijke noordelijke verlegging van de N206 ir. G. Tjalmaweg bij Valkenburg. Hierop zijn 16 ideeën ingediend, die nu door bewoners en ondernemers in een werkgroep worden besproken.

De 16 ideeën zijn onder te verdelen in 4 thema’s.

Groen
Tiny Forest
Valkenburg wordt “weer” groen
Veel groen terug, werkzaamheden overdag en geluidswal
Reguleren buitenruimtes (naar juiste locaties)

(Fiets)bereikbaarheid
Fietsbruggetje botenpad
Toegankelijk Valkenburg
Autowegen rond school, fietsvriendelijk maken
Tijdelijk fietspad

Geluid
Geluid regisseren door decibelbekeuring
Gebogen geluidscherm
Geluidsscherm

Noodvoorzieningen OBS De Dubbelburg
Stages voor creatieve slimme Katwijkse inwoners
Noodvoorziening (lokalen) ten behoeve van OBS De Dubbelburg (4 x)

Werkgroep
Voor de werkgroep hebben zich 9 bewoners en ondernemers aangemeld. Samen met vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland, aannemer Boskalis en de gemeente Katwijk bespreken zij volgende week alle ideeën. Het doel is om ieder idee scherp te krijgen, te toetsen aan de spelregels en gezamenlijk te komen tot een lijst van maatregelen die de werkgroep verder laat verkennen.

Hoe verder?
De maatregelen worden deze zomer onderzocht op haalbaarheid voor wat betreft uitvoerbaarheid, tijd, geld en eventuele risico’s. Van alle maatregelen die haalbaar zijn, wordt daarna — als de maatregelen het beschikbare budget overschrijden – een keuze gemaakt. Eind september moet het pakket aanvullende hinderbeperkende maatregel(en) door de provincie worden vastgesteld, zodat ze meegenomen kunnen worden in de planning van aannemer Boskalis.