Logo allesoverkatwijk.nl
Bert en Saskia bij de bouwplaats met achter hen de tunnelbak. | Foto: PvK
Bert en Saskia bij de bouwplaats met achter hen de tunnelbak. | Foto: PvK (Foto: Piet van Kampen)

Einde van de tunnel in zicht

De werkzaamheden aan de fietstunnel onder de Zeeweg zijn in volle gang. Voor het gemotoriseerd verkeer is het tijdelijk ongemak vanaf 6 juli verholpen maar het geduld van de fietsers wordt nog een tijdje op de proef gesteld. Het einde van de aanleg van een veilige tunnel voor fietsers en voetgangers is in ieder geval op redelijke termijn in zicht. De tunnelbak ligt er inmiddels al.

Door Piet van Kampen

Saskia Taat- Piena en Bert van den Driesche, beiden al heel wat jaren lid van de Fietsersbond Katwijk, onderdeel van afdeling Leiden, zijn zeer nauw betrokken geweest bij het voortraject en de plannen zoals ze van de tekentafel kwamen. Destijds was er ook een optie om de tunnel ter hoogte van het Roversbrugpad aan te leggen maar tijdens inspraakavonden heeft de meerderheid van de aanwezigen gekozen voor de huidige locatie in het verlengde van ’t Waterloopje.

'We zijn inmiddels al bekend bij de aannemers'
‘Als Fietsersbond hebben we ons er sterk voor gemaakt om de bocht in de fietstunnel, die in de eerste tekening stond eruit te halen’ vertelt het tweetal. Door een tunnel moet je van de ene naar de andere kant kunnen kijken zodat je kunt zien wie er al in de tunnel is en of je je daar veilig bij kunt voelen. Om het gevoel van veiligheid nog te vergroten is in het ontwerp een goed lichtplan opgenomen, ligt Saskia toe.

‘Het is een mooi voorbeeld dat ze naar ons geluisterd hebben’ klinkt Bert tevreden. Voorheen was er de met stoplichten beveiligde oversteekplaats voor fietsers en voetgangers.

Met de komst van het hoogwaardig openbaar vervoer van het R-net was de noodzaak voor een goede doorstroming op de Zeeweg een voorwaarde en dan moest er een tunnel komen. Het mes snijdt aan twee kanten: een goede doorstroming op de Zeeweg voor het gemotoriseerde verkeer en een snelle en veilige ondergrondse oversteek voor de fietsers en voetgangers.

Veel tijd
Saskia en Bert zijn niet alleen sterk betrokken geweest bij het tot stand komen van de tunnel onder de Zeeweg maar hebben ook heel veel tijd gestoken in de planvorming van het fietspad bij de Biltlaan/Koningin Julianalaan dat gelijktijdig met de renovatie van de Koningin Julianabrug nog dit jaar zal worden aangelegd. Deze wordt ‘lekker breed’ en sluit naadloos aan op de tunnel onder de Zeeweg. Het fietsminded duo is ook betrokken bij de komst van het fietspad vanaf de Westerbaan naar de Laan van Nieuw- Zuid. ‘We zijn inmiddels al bekend bij de aannemers’ lacht Saskia. De volgende wens op het lijstje is dat fietsers op rotondes voorrang krijgen. ‘Het is nu te onduidelijk voor automobilisten en fietsers. In Leiden en Oegstgeest hebben fietsers wel voorrang maar in onze gemeente niet’ stelt Bert terecht.

Er wordt nu een onderzoek gedaan en hopelijk gaat de gemeenteraad daarna ook mee met het CROW advies want onduidelijkheid geeft onveiligheid.

De Fietsersbond Katwijk telt op dit moment 3 zeer actieve leden, Dirk Zweers, Saskia Taat-Piena en Bert van den Driesche.