Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: pr
Foto: pr (Foto: pr)

Dunea moet noodzaak van sloop barakken overtuigender aantonen

Waterbedrijf Dunea moet overtuigender aantonen dat sloop van veertien barakken de enige optie is voor noodzakelijke waterwinning. Dat zegt de gemeentelijke commissie bezwaarschriften in haar advies aan het college van burgemeester en wethouders.

Het is de commissie ook niet duidelijk welke afwegingen het college heeft gemaakt om de vergunning te verlenen. Voor de commissie staat wel vast dat de drinkwatervoorziening van groot belang is, maar niet dat daarvoor veertien van de achttien monumentale barakken gesloopt moeten worden. Die barakken zijn eigendom van Dunea en staan ten westen van de Wassenaarseweg, grenzend aan het natuur- en waterwingebied Berkheide. De commissie vindt naast het belang van waterwinning ook het belang van de gemeentelijke monumenten zwaarwegend. De door het college verleende vergunning heeft verstrekkende gevolgen voor het geheel van de monumenten. Die vormen samen met de barakken die ten oosten van de Wassenaarseweg een ‘ensemble’ dat herinnert aan het voormalige marinevliegkamp Valkenburg. De barakken werden ten tijde van de Tweede Wereldoorlog gebouwd door de Duitsers.

Ensemblewaarde
De bezwaarcommissie mist de overtuiging dat sloop van de veertien barakken de enige mogelijkheid is om in de toekomstige behoefte aan drinkwater te voorzien. Dat er naast de drie door Dunea onderzochte varianten geen andere alternatieven bestaan. De bezwaarcommissie benadrukt dat sloop van de monumenten het definitieve einde daarvan betekent.

De ensemblewaarde van de barakken moet maatstaf zijn bij beoordeling van aanvragen om vergunningen, meent de commissie. Daar mag niet aan voorbij worden gegaan.

De commissie vindt dat uit de vergunning niet blijkt dat dit aspect door het college is onderzocht. De ensemblewaarde wordt niet genoemd in de motivatie van het collegebesluit.

Het college gaat zich over het advies van de bezwaarcommissie buigen en daar een besluit over nemen.