Logo allesoverkatwijk.nl
Schets van het binnengebied. | illustratie BPD.
Schets van het binnengebied. | illustratie BPD. (Foto: Marc Wonnink)

Nieuw-Valkenburg wordt verkeersluw en dorps

De nieuwe woonwijk op voormalig vliegkamp Valkenburg wordt verkeersluw en krijgt een dorps karakter. Dat blijkt uit het stedenbouwkundig raamwerk. Vorige week woensdag was er een online presentatie voor geïnteresseerden - ongeveer vierhonderd - en afgelopen dinsdag kon de gemeenteraad al haar vragen afvuren.

Door: Marc Wonnink.

Het gaat om ongeveer de helft van het terrein van voormalig vliegkamp Valkenburg, tussen de hangaar en de N206. Hier komen 3000-3500 woningen. Uiteindelijk komen er totaal 5600 woningen.

Dorps
Nieuw-Valkenburg krijgt een dorps karakter met geen extreme hoogbouw. Er komen wel gebouwen van een verdieping of vier. Ook is het mogelijk om met nog iets hogere bouw accenten aan te leggen, dat zou maximaal acht bouwlagen zijn. Echter blijft het uitgangspunt laagbouw en dorps. Die eventuele hoogbouw komt ook niet vlak langs de N206, is de insteek.

Het rijke verleden van de locatie moet goed terugkomen in het nieuwe dorp. Zo worden kenmerken van de landingsbanen gebruikt en krijgen ‘eyecatchers’ een belangrijke functie. Tot slot wordt de wijk een groen geheel. Langs de korte landingsbaan komen voorzieningen, zoals twee scholen, een gezondheidscentrum en retail. Dat moet uiteindelijk een langgerekt dorpsplein worden. Op een tiental plekken komen speelplekken voor kinderen tussen 0-5, 6-11 en 12-18.

Auto en fiets
De auto krijgt een minder prominente rol dan in traditionele wijken. De bedoeling is om goede aansluitingen met de omgeving te realiseren; goed OV, fietspaden en wandelpaden. Het nieuwe dorp moet verweven worden met de huidige situatie. De ruimte voor de auto wordt tot een minimum beperkt. Bij de N206 krijgt de nieuwe wijk twee aansluitingen die met een lus het hele gebied ontsluiten. De wegen die vertakken krijgen een autoluw karakter. Er geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.

De gemeente spreekt verder van een fijnmazig netwerk aan langzaam verkeerroutes. Fietsroutes lopen langs en door het gebied. Zo wordt het mogelijk om over de oude lange landingsbaan te fietsen naar Wassenaar. Het wordt verder in het gebied goed mogelijk rondjes te fietsen door het fijnmazige netwerk aan langzaam verkeerroutes. Fietsers hebben zo min mogelijke kruisingen met autowegen.

Invloed
Dit raamwerk komt niet zomaar uit de lucht vallen. Eind 2018 en begin 2019 zijn twee participatie avonden geweest waar ideeën zijn opgehaald. De gemeenteraad is de komende tijd bij de verschillende beslismomenten aan zet, bij al die momenten is het mogelijk voor inwoners om in te spreken.

BDP
Buiten de plannen van Nieuw-Valkenburg is nog een ontwikkeling gaande; het BDP-terrein. Aan de noordwest kant van het plangebied is een stuk grond van BPD.

Daar komen tussen de 600 en 800 woningen. ‘In grote lijnen volgt het programma dat van heel Nieuw Valkenburg en bieden we een mix van uiteenlopende woningtypen, eigendomsvormen en prijsklassen en voor verschillende doelgroepen.’

Zoals het er nu naar uitziet zullen deze woningen als eerste worden opgeleverd.

Het totaal aantal van 5.600 woningen zal gefaseerd, in een periode van 10 tot 15 jaar, gebouwd worden.

Tegenstand
Niet alle gemeenteraadsfracties zijn het eens met het aantal woningen. Anita van Ginkel van Hart voor Katwijk trok dinsdagavond jl. fel van leer. ‘Er was ooit een belofte gedaan, de mooie ontwerpen ten spijt. Er komen gewoon 5600 woningen en wat flats. Katwijk kwam ooit in verzet tegen Leiden, die wilde 10.000 woningen. Het Rijk vond 3.500 woningen ook wel goed. En alsnog gaat Katwijk met een politieke afweging akkoord met 5.600 woningen. Wij kunnen daar niet bij. Eeuwig zonde.’

Het CDA en PvdA uitte zorgen over de participatie. Er lijkt nu opeens haast, ‘maar participatie is van essentieel belang’, zei Jonathan de Mooij van het CDA.

Wethouder Gerard Mostert leg uit. ‘Het is belangrijk om de twee projecten parallel te laten lopen. Daarom doorlopen we een andere procedure voor het BPD-gebied. We blijven participeren. In 2018, 2019 zijn er avonden geweest. Vorige week woensdag hebben we nog een webinar gehad.’

Kap er maar mee
Jaap Haasnoot van KiesKatwijk kwam met een motie om de wethouder te dwingen de samenwerkingsovereenkomsten alleen aan te gaan onder voorbehoud van instemming van de raad.

KiesKatwijk: 'Als dit de interpretatie van democratie is, moeten we morgen stoppen' 

Wethouder Mostert stelt dat de motie niet gemakkelijk uit te voeren is, aangezien het college van burgemeester en wethouders moet tekenen, en niet de gemeenteraad. Hij krijgt steun van Matthijs van Tuijl van de PvdA. ‘Het mandaat ligt bij het college.’ Nelly Smits van Fractie Smits, ‘Ik vraag me af of we nog invloed hebben dan, behalve een wensen en bedenkingen lijstje. En dan maar afwachten of dat geen slechte onderhandelingspositie tot resultaat heeft.’ Overigens is Smits tegen de motie.

Jaap Haasnoot: ‘als dit de interpretatie van democratie is, moeten we morgen stoppen. Dit gaat niet over een woninkje, maar over een giga-groot besluit op gebied van ruimtelijke ordening.’ Voorzitter van de commissie Ralf Boland riep Haasnoot tot de orde over het moment van zijn inbreng.

‘Als u nu wegloopt stoppen we met deze vergadering, het is uw motie.’ zei Boland alvorens te schorsen. Haasnoot is hierna naar huis gegaan. De motie stond wel op de agenda, en is daarom ook kort besproken. De wethouder reageert dat de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad leidend zijn.