Logo allesoverkatwijk.nl
Foto:

Stijging WW-uitkeringen lijkt getemperd

Het aantal WW-uitkeringen in Holland Rijnland - dertien gemeenten in de groot Leidse regio - nam in mei iets sterker toe dan landelijk. De toename is echter veel minder groot dan in april. In die maand verloren met name veel werkenden met een flexibel arbeidscontract hun baan.

De grootste stijging deed zich voor in horeca, zakelijke diensten en detailhandel non-food. In horeca en detailhandel hebben veel scholieren en studenten een bijbaan. 'In iets meer dan twee maanden tijd is het standcijfer WW terug op het niveau van twee jaar geleden. Nu tellen we ruim 7.900 WW-uitkeringen in Holland Rijnland, in mei 2018 waren dat er ongeveer 8.100. We zien gelukkig dat er nog wel vacatures zijn. Werkzoekenden zullen in deze tijd echter verder moeten kijken dan hun vertrouwde functie om een baan te vinden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van mogelijkheden die een carrièreswitch ondersteunen', vertelt Frank Verduijn, arbeidsmarktadviseur UWV.

Wat vindt u?

Mondkapjes moeten worden verplichtReageren!