Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: pr

Oproep voor ideeën hinderbeperkende maatregelen N206 Tjalmaweg

De provincie stelt 2,5 miljoen euro beschikbaar voor aanvullende hinderbeperkende maatregelen voor de tijdelijke noordelijke verlegging van de N206 ir. G. Tjalmaweg bij Valkenburg. Gedeputeerde Staten hebben dit besluit genomen, mede naar aanleiding van een verzoek van Provinciale Staten. Bij het samenstellen van de aanvullende maatregelen worden nadrukkelijk de bewoners en bedrijven in de buurt van de Tjalmaweg betrokken.

Hiervoor doet de provincie nu een oproep aan iedereen om ideeën in te zenden en deel te nemen aan een te vormen werkgroep. De ideeën mogen te maken hebben met zowel de tijdelijke verlegging van de Tjalmaweg als de definitieve situatie. Het indienen van één of meerdere ideeën kan tot en met maandag 29 juni. Eind september moeten de aanvullende maatregelen worden vastgesteld. Alle voorwaarden staan op de website van de RijnlandRoute.