Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Onderzoek naar geluidswal afrit Callao N206

De gemeente laat onderzoek doen naar de mogelijkheid van een geluidswal of –scherm bij de afrit Callao van de provinciale weg N206. Bewoners van de Baron van Wassenaerstraat en Commandeurslaan hadden geklaagd over geluidsoverlast na het kappen van bomen en struikgewas.

Aanvankelijk werd gedacht dat herstel en eventueel verbetering van de groenstrook voldoende resultaat zou opleveren. Uit onderzoek blijkt dat dat ‘geen substantiële geluidreductie oplevert’, meldt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

Volgens het college is het toepassen van een geluidwal of –scherm ‘een effectief middel om de gevelbelasting op de woningen langs de Baron van Wassenaerstraat / hoek Commandeurslaan te verlagen’.

De N206 is eigendom en in beheer bij de Provincie Zuid-Holland. De gemeente gaat in overleg met de provincie over de mogelijkheden en vereisten. ‘Als daaruit een realistische oplossing mogelijk blijkt, zullen wij met omwonenden in gesprek gaan.

Als er een concreet en financieel onderbouwd oplossing op tafel ligt, dan wordt dat voorgelegd aan de gemeenteraad.