Logo allesoverkatwijk.nl
Foto:

Relatief veel coronabesmettingen in Katwijk

In Katwijk zijn sinds het begin van de crisis relatief veel coronabesmettingen gemeld; 189 positief geteste personen. Daarmee komt Katwijk per 100.000 inwoners op 287 besmettingen uit, in de hele regio Hollands Midden is dit gemiddeld 183. Het aantal patiënten opgenomen in het ziekenhuis of overleden is niet hoger dan gemiddeld in de regio Hollands Midden. Het blijkt allemaal uit cijfers van de GGD Hollands Midden

In Katwijk zijn nu 189 mensen positief getest, 29 mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis en 13 mensen overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en overledenen ligt hoger stelt de GGD. In de regio Hollands Midden zijn 1546 mensen positief getest, 348 mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis en 180 mensen overleden. Een verklaring in het verschil in positief geteste mensen is lastig te duiden. Er is weinig verschil in bevolkingsopbouw, huishoudensverdeling etcetera.

De regio Hollands Midden doet het beter dan het landelijk gemiddelde. Per 100.000 mensen zijn in de regio 183 mensen positief getest tegenover 247 per 100.000 landelijk. Het aantal opgenomen patiënten per 100.000 ligt in de regio op 43 en landelijk 67. Het aantal overledenen per 100.000 ligt in de regio op 22 en landelijk op 33.