Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: pr

Nieuwe subsidieregeling met vier randvoorwaarden

Alle clubs, verenigingen, organisaties en instellingen die subsidie krijgen van de gemeente Katwijk, kunnen binnenkort een telefoontje verwachten van medewerkers van de gemeente. Onderwerp van gesprek: de nieuwe manier van subsidiering die volgend jaar ingaat. Voor 1 juli moeten alle gesubsidieerden de aanvraag daarvoor hebben ingediend en daar kunnen zij wel wat hulp bij gebruiken, verwacht wethouder Adger van Helden.

Door Sandra Kornet-van Duijvenboden

Van Helden en zijn collega’s Jacco Knape en Corien van Starkenburg gaven vorige week donderdag een digitale persbijeenkomst over het subsidieproces van de Maatschappelijke Agenda (MAG).

De gemeenteraad stelde vorig jaar mei de MAG vast, waarin staat beschreven wat de gemeente, inwoners en organisaties willen bereiken binnen het sociaal domein. Daarbij wil de gemeente door een andere manier van subsidiëring meer te sturen op het behalen van gewenste maatschappelijke effecten.

Die gewenste effecten zijn verwoord in vijf ‘opgaven’: Meedoen, Opgroeien en Ontwikkelen, Zorg en Ondersteuning, Sociale Veiligheid, Gezondheid.

Die vijf zijn vervolgens uitgewerkt in dertien beleidsopgaven: Cultureel erfgoed en musea, Kunstzinnige en culturele bevordering, Maatschappelijke begeleiding statushouders, Preventie en vroegsignalering jeugd en gezin, Ondersteuning en versterken vrijwilligers, Sport en Bewegen, Ontmoeting in de wijk, Ondersteuning bij geldzorgen, Jeugd en jongerenwerk, Mantelzorgondersteuning, Basisvaardigheden en educatie, Burenhulp, Gezonde leefstijl.

Meer in De Katwijksche Post van vandaag.

Wat vindt u?

Mondkapjes moeten worden verplichtReageren!