Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: Marc Wonnink

Tijdelijk verkeerslicht Roversbrugpad

Op donderdag 9 april wordt het huidige verkeerslicht bij Waterloopje/Sjaloompad verplaatst naar het Roversbrugpad. Dit verkeerslicht is bedoeld om langzaam verkeer de gelegenheid te geven de Zeeweg over te steken. De huidige oversteek voor langzaam verkeer ter hoogte van het Waterloopje komt hiermee te vervallen. Dit is nodig vanwege de werkzaamheden die daar momenteel plaatsvinden ter voorbereiding op de aanleg van de fietstunnel.

Rond 1 mei wordt het tijdelijke verkeerslicht bij het Roversbrugpad verwijderd, en vervalt deze oversteekmogelijkheid voor langzaam verkeer. Vanaf dat moment kunnen fietsers en voetgangers de Zeeweg-oost alleen nog bij de rotonde Kon. Julianalaan oversteken. De definitieve planning van deze maatregelen wordt onder andere afgestemd op de corona-maatregelen. De nieuwe fietstunnel die bij het Waterloopje aangelegd wordt, is in december klaar.

Wat vindt u?

Mondkapjes moeten worden verplichtReageren!