Logo allesoverkatwijk.nl
Veertien barakken staan een nieuwe waterwinning in de weg, vindt Dunea
Veertien barakken staan een nieuwe waterwinning in de weg, vindt Dunea (Foto: Adrie van Duijvenvoorde)

Bezwaar Cuypersgenootschap tegen sloop barakken

Het Cuypersgenootschap maakt bezwaar tegen de sloopvergunning voor 14 barakken van het voormalige vliegkamp Valkenburg. De vergunning is aangevraagd door waterbedrijf Dunea en eind januari afgegeven door het college van burgemeester en wethouders van Katwijk. De 14 barakken zijn aangewezen als gemeentelijk monument. Volgens Dunea staan die barakken in de weg voor de aanleg van een nieuwe noodzakelijke waterwinning.


Belanghebbenden konden tot gisteren bezwaar indienen bij het gemeentebestuur. Ook de erfgoedorganisaties Stichting Menno van Coehoorn en Bond Heemschut hebben dat gedaan. De gemeentelijke onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften zal bezwaarmakers en gemeentebestuur horen, en vervolgens advies geven aan het college. Na het besluit van het college is er voor belanghebbenden nog de mogelijkheid om tegen het besluit in beroep te gaan bij de rechtbank.


Dunea kan volgens het Cuypersgenootschap nog geen gebruik maken van de vergunning. De provincie heeft nog geen vergunning voor de aanleg van een nieuwe waterwinning afgegeven op grond van de Natuurbeschermingswet. Dunea kan pas van de vergunning gebruik maken als de vergunning van de provincie onherroepelijk is. Ook tegen deze vergunning kan door belanghebbenden bezwaren worden ingediend.