Goed Groenbeleid speerpunt | Alles over Katwijk
Logo allesoverkatwijk.nl
Goed Groenbeleid is een speerpunt voor de toekomst. | Foto: Piet van Kampen
Goed Groenbeleid is een speerpunt voor de toekomst. | Foto: Piet van Kampen (Foto: Piet van Kampen)

Goed Groenbeleid speerpunt

Het belang van groen staat buiten kijf. Vitaal onderdeel van een gezond leefklimaat voor mens en dier. Om de ‘groene huishouding’ in de dorpskernen te verbeteren en op orde te krijgen voor de toekomst is er door de gemeente een rapport opgesteld waarin thema’s, de maatregelen en de budgetten zijn opgenomen.

Door Piet van Kampen

Wethouder Rien Nagtegaal stelt echter nadrukkelijk dat de gemeente het niet alleen kan. Van de totale grondoppervlakte in de gemeente is slechts een kleine 10 procent gemeentelijk bezit, dus verreweg is het grootste deel in handen van particulieren, bedrijven en instellingen. ‘Dus is bewustwording en samenwerken belangrijk voor de verbetering van het groen’. Uitgangspunten zijn het versterken en verbinden van bestaande groengebieden, een slimmer beheer, het stimuleren van de bevolking, in de plannen meenemen bij herinrichting en nieuwe projecten en jaarlijkse de balans opmaken van de hoeveelheid, de kwaliteit en de variatie van groen. Dit jaar start de eerste nulmeting (inventarisatie). De maatregelen die worden ingezet zijn bouwen aan meer diversiteit, bestendig tegen het veranderende klimaat, een sterke groenstructuur en samenwerking. Hierbij valt ook te denken aan de reeds bestaande particuliere initiatieven Ringpark Katwijk, Tiny Forrest (mini-bosjes) en operatie Steenbreek. Bij dit laatste worden inwoners gestimuleerd om de tuinen niet te ‘verstenen’ maar vooral groen aan te brengen. Van grijs naar groen is het motto. Een goede groenstructuur is belangrijk voor het veranderende klimaat. Veel groen zorgt voor verkoeling bij zeer warme dagen en draagt bij aan een goede verwerking van overvloedig regenwater.
Een goede biodiversiteit is belangrijk voor het dieren- en insectenbestand dat zoals bekend onder druk staat.

Zichtbaar
Nog dit jaar zullen de eerste resultaten zichtbaar worden aan de Zeeweg, de Koningin Julianalaan en de Biltlaan. Nieuwe bloemenbermen zullen worden aangelegd. Voor de komende 10 jaar is er budget en worden er vakbekwame medewerkers ingezet. Het plan ‘Goed Groen’ wordt op 12 april aan de raad voorgelegd.

 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225473&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225471&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>