Planning aangepast: nieuwe Julianabrug klaar in voorjaar 2021 | Alles over Katwijk
Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: BNB architecten

Planning aangepast: nieuwe Julianabrug klaar in voorjaar 2021

De gemeente heeft dit jaar een aantal grote infrastructurele werkzaamheden op de planning staan. Voor de komst van de nieuwe busdienst R-net in december moet een aantal inpassingsmaatregelen uitgevoerd zijn. Dit zijn onder andere de aanleg van de fietstunnel onder de Zeeweg, verschillende aanpassingen aan de wegen en de aanleg van R-net bushaltes.

De gemeente besloot tegelijkertijd met deze werkzaamheden ook twee grote werken naar voren te halen: herinrichting van de Biltlaan en vernieuwing van de Koningin Julianabrug. Ook deze twee werken zouden bij voorkeur voor december afgerond moeten zijn, zodat R-net bij de start in december direct profiteert van de nieuwe infrastructuur.

Het ambitieuze streven om alle werkzaamheden in 2020 uit te voeren, zorgt echter voor een te grote opstapeling van verkeershinder, blijkt uit de effecten van die werkzaamheden op de verkeersstromen. Die worden door een verkeersregisseur in beeld gebracht. Daarom is er gekozen voor ruimere spreiding van het werk en verkeershinder.

Dit betekent dat de werkzaamheden minder gelijktijdig en meer achtereenvolgend worden gedaan. Belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat afsluiting van de Koningin Julianabrug niet gelijk mag vallen met de (gedeeltelijke) afsluiting van de Zeeweg.

Op 23 maart start de herinrichting van de Biltlaan-Noord, inclusief alle R-net maatregelen op de Biltlaan. Deze herinrichting wordt in de eerste week van juli afgerond. In juni start vervolgens de aanleg van de fietstunnel onder de Zeeweg, waarbij de Zeeweg in juni drie weken volledig afgesloten is tussen de Rijnstraat en rotonde Zeeweg-Koningin Julianalaan. In deze drie weken wordt het ondergrondse deel van de tunnel gemaakt. De aanleg van de in- en uitritten van de tunnel duurt nog tot november.

De vernieuwing van de Koningin Julianabrug start in ieder geval later dan de afsluiting van de Zeeweg. De exacte startdatum volgt nog. Hierbij wordt ook het recente verzoek van de watersportondernemers betrokken. Die hebben ervoor gepleit om pas na de zomer te beginnen met de brug.

De Koningin Julianabrug is hierdoor niet in december klaar, maar wordt in het voorjaar van 2021 opgeleverd. De R-net-bussen richting Noordwijk rijden gedurende deze periode een alternatieve route.

Door deze aanpassingen in de planning is er nu de ruimte om de herinrichting van de Rijnstraat in één keer af te maken. Het aanvankelijke plan was deze werkzaamheden in maart stop te zetten en vanaf december/januari weer te vervolgen. Het werk aan de Rijnstaat wordt nu eind mei helemaal afgerond en is dus klaar voor de afsluitingen van de Zeeweg en de Koningin Julianabrug.

Meer informatie over de afzonderlijke projecten en actuele planningen vindt u via www.katwijk.nl/onderweg

 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225473&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225471&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>