Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: SKvD

Streep door Blue Energy centrale bij Uitwatering

Het Hoogheemraadschap van Rijnland, de Provincie en de gemeenten Katwijk en Noordwijk hebben besloten een streep door het project Blue Energy te zetten. Het bleek niet mogelijk om op korte termijn de financiering voor het project rond te krijgen.

De partijen onderzoeken sinds 2015 de haalbaarheid van een Blue Energy Centrale bij Katwijk. De afgelopen periode is gebleken dat de investeringsfinanciering voor het project niet op korte termijn rond komt. Omdat er nu geen zicht is op de realisering van deze alternatieve manier om energie op te wekken gaat Rijnland verder op zoek naar andere alternatieven voor de invulling van haar eigen streven naar een energieneutraal Rijnland in 2025.

Blue Energy is energie die kan worden gewonnen uit het verschil in zoutgehalte tussen twee waterstromen. Bijvoorbeeld met zoet water dat in de zoute zee uitstroomt, zoals waar de Rijn uitmondt in de Noordzee. Maar ook uit waterstromen met verschillend zoutgehalte in industrieën. Het bedrijf REDstack past dit concept samen met FujiFilm al toe op de Afsluitdijk.