Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: pr

Onderhoud wijken scoort afgelopen jaren ruim voldoende

In verschillende delen van de gemeente is opnieuw een burgerschouw gehouden. Samen met inwoners is de wijk beoordeeld. Dinsdag 14 januari zijn de resultaten van de burgerschouw aan de betrokken schouwers toegelicht. Met hulp van inwoners wil de gemeente de leefbaarheid van de wijken in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg waarborgen en waar nodig verder verbeteren.

Wat valt op?
Inwoners van Katwijk vinden het belangrijk dat hun leefomgeving schoon, heel en veilig is. De afgelopen jaren is het onderhoud van de wijken ruim voldoende. Wat vooral positief wordt beoordeeld zijn het groen in het algemeen en specifiek de bomen, bloemperken en plantsoenen, maar ook de openbare verlichting en de kwaliteit van de fiets- en voetpaden. Sommige schouwers gaven als tip mee dat www.fixi.nl meer onder de aandacht moet worden gebracht van inwoners. Via Fixi kunnen inwoners een melding openbare ruimte doorgeven aan de gemeente.

Werken aan een prettige leefomgeving
Wethouder Rien Nagtegaal: "Het is fijn te zien dat er verbetering zichtbaar is, maar tegelijkertijd blijft er altijd werk aan de winkel. Vanwege de schaarse ruimte, de klimaatverandering en minder biodiversiteit is het belangrijk dat we samen met inwoners anders kijken naar die openbare ruimte. De leefomgeving zó inrichten en onderhouden met nog meer aandacht voor milieu, natuur en onze gezondheid. Met als doel de leefbaarheid in onze wijken verder te verbeteren." De gemeente zet onder andere in op een openbare ruimte met meerdere functies, waarin bewegen, spelen en ontmoeten voor meerdere doelgroepen samen komen, meer goed groen, meer bomen, meer bloemrijke bermen en een ander maaibeleid. De resultaten van de burgerschouw dragen hier ook aan bij en worden meegenomen in het uit te voeren beleid.

Wat kunnen inwoners zelf doen
De gemeente doet het dagelijkse onderhoud van de wijken, maar er liggen ook volop kansen en mogelijkheden voor de kwaliteitsverbetering van een straat of wijk waar inwoners zelf elke dag invloed op hebben. Keuzes die wij elke dag maken kunnen positief bijdragen aan een fijne, groene leefomgeving. Door bijvoorbeeld die auto wat vaker te laten staan, voor openbaar vervoer of de fiets te kiezen, wat meer naar elkaar omkijken, elkaar de ruimte geven in het verkeer en onze tuinen wat groener te maken. Zo dragen we samen bij aan een fijne groene gemeente om in te wonen, werken en te recreëren. De leefomgeving is tenslotte van ons allemaal. En daar moeten we ook samen voor zorgdragen.