Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: pr

Cultuurfusie blijkt lastig

De samenvoeging van Bibliotheek Katwijk, K&O, Muziekschool en Welzijnskwartier is geen gemakkelijke klus. Dat blijkt uit een brief van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. De kans voor 'één heldere business case' wordt 'niet bijzonder groot' geacht.

Na het debacle rond de gezamenlijke huisvesting van bieb, K&O en muziekschool tot Kennis en Cultuurcentrum in de Noordzeepassage, heeft de gemeente met die vier genoemde organisaties een adviesbureau opdracht gegeven een business case (haalbaarheidsstudie) uit te werken over verregaande samenwerking en/of fusie. In maart kan de gemeenteraad voorstellen verwachten.

'Aan het opstellen van de business case wordt wel een kanttekening toe gevoegd. De opgelegde bezuinigingsopgave en de ongelijksoortigheid van de betreffende instellingen, maakt dit een dusdanig multidimensionaal vraagstuk, dat de kans dat één heldere business case wordt opgeleverd, waarover overeenstemming tussen partijen onderling en met de gemeente wordt verkregen, niet bijzonder groot is', waarschuwt het college. In die haalbaarheidsstudie wordt onder meer aandacht besteed aan de personele inzet, inclusief vrijwilligers.

'De vrees bestaat dat door veranderingen in de organisatievorm of -structuur de binding en daarmee de inzet van vrijwilligers afneemt. De inzet van professionele krachten is duurder, maar soms onvermijdelijk om kwaliteit te leveren die van de instellingen wordt verwacht.' Ook 'alternatieve mogelijkheden voor het verzorgen van muziekonderwijs en bijbehorend kostenplaatje' komen aan de orde.