Logo allesoverkatwijk.nl
Leden van Buurtpreventie Frederiksoord.
Leden van Buurtpreventie Frederiksoord. (Foto: pr)

Buurtpreventie Frederiksoord traint in herkennen eenzaamheid

Buurtpreventie Frederiksoord gaat zich actief inzetten tegen eenzaamheid onder haar buurtbewoners.

De jaarlijkse trainingsdag stond vorige week vrijdag in het teken van het herkennen en bespreekbaar maken van eenzaamheid.

Verschillende ervaringsdeskundigen vertelden hun verhaal en gaven de buurtpreventieleden praktische tips mee. De training werd aangeboden door ervaringsdeskundigen van Onzichtbaar Den Haag.

Signaleren

Goed om je heen kijken, een praatje maken met iemand, mensen leren kennen, dat zijn enkele van de belangrijkste tips die leden van Buurtpreventie Frederiksoord tijdens de training meekregen. De ervaringsdeskundigen lieten zien dat eenzaamheid vele verschillende oorzaken kan hebben, maar dat de oplossing vooral neerkomt op het contact maken met de mensen in je omgeving.

Hoewel het aantal eenzamen in onze samenleving lijkt toe te nemen, is het voor de buitenwereld vaak een onzichtbaar probleem, omdat de meeste mensen niet met hun problemen te koop lopen. Een organisatie als buurtpreventie, die bestaat uit mensen uit de eigen wijk, kan in de signalering een grote rol spelen. Zij werken hierin samen met professionals van onder andere Team Sociale Ondersteuning (TSO), Dunavie en Welzijnskwartier, die vervolgens kijken welke actie er ondernomen kan worden. Bij deze speciale gelegenheid participeerden ook vrijwilligers van de Maaltijdservice Katwijk en de Wijkraad Rijnsburg.

Buurtpreventie Frederiksoord besloot in 2017 haar taken uit te breiden, onder andere naar aanleiding van toenemende signalen van eenzaamheid en sociaal isolement in de buurt. Zo kregen de leden een 'niet-pluis-gevoel'-training, en organiseerden ze afgelopen oktober twee goedbezochte ontmoetingsactiviteiten, waarop buurtbewoners gezellig met elkaar spelletjes speelden, koffie dronken en herinneringen ophaalden.

De Buurtpreventie Frederiksoord zet zich in voor de sociale en fysieke leefbaarheid in Frederiksoord. Naar elkaar omzien in de wijk en elkaar helpen maakt daar onderdeel van uit. Meer informatie over de Buurtpreventie Frederiksoord vindt u op www.buurtpreventiekatwijk.nl of Facebookpagina 'Buurtpreventie Frederiksoord'.

Wat vindt u?

Mondkapjes moeten worden verplichtReageren!