Onderzoek naar nieuwe zuidelijke varianten tijdelijke omlegging N206 | Alles over Katwijk
Logo allesoverkatwijk.nl
Deze vier varianten werden voorgelegd aan bewoners en bezoekers van de informatieavond in het Dorpshuis. | Schets: PZH
Deze vier varianten werden voorgelegd aan bewoners en bezoekers van de informatieavond in het Dorpshuis. | Schets: PZH (Foto: Provincie Zuid-Holland)

Onderzoek naar nieuwe zuidelijke varianten tijdelijke omlegging N206

Inwoners van Valkenburg en betrokken bedrijven hadden afgelopen dinsdag- en woensdagavond de gelegenheid om de drie nieuwe varianten voor een tijdelijke omlegging van de N206-Tjalmaweg te bekijken en eventuele wensen en bezwaren kenbaar te maken. Het onderzoek naar nieuwe varianten is in opdracht van de provincie, op nadrukkelijk verzoek van gemeente Katwijk. Het plan voor een tijdelijke weg aan de noordkant kreeg veel weerstand bij bewoners en beide basisscholen in de directe nabijheid.

Door Piet van Kampen

De bezwaren waren van dien aard, dat het nieuwe onderzoek naar alternatieven in volle gang is. Hetgeen niet wegneemt dat het kappen van bomen voor de definitie verbreding van de N206 (Ir. G. Tjalmaweg) doorgaat. Los van voor welke variant er ook gekozen wordt.

Er zijn drie nieuwe varianten: 1. Aan de zuidzijde parallel aan de Kooltuinweg; 2. Over voormalig Vliegveld Valkenburg; en 3. Gedeeltelijk over het voormalige vliegveld en vervolgens door middel van een ongelijkvloerse kruising over de N 206 ter hoogte van de bushaltes en dan verder vanuit noordelijke richting.

De laatste variant heeft de voorkeur, viel bij een aantal aanwezigen te beluisteren. Bij alle drie de varianten blijft het bestaande fietspad in tact. Bij de keuze voor een van de nieuwe varianten zullen de direct omwonenden aan de noordzijde opgelucht ademhalen.

Randvoorwaarden en criteria
De ontwerpen van de zuidelijke varianten worden uitgewerkt tot een vergelijkbaar detailniveau als de noordkant. Er zijn echter randvoorwaarden aan verbonden. Deze zijn in overleg met de gemeente vastgesteld. De uitvoering van het huidige ontwerp voor de verdieping van de N206 ligt vast. Er vindt geen onteigening plaats voor de tijdelijke situatie aan de zuidkant. Beschikbaarheid van de gronden moet gegarandeerd zijn.

Hierover zijn momenteel besprekingen met de eigenaren. De maximale doorlooptijd van het onderzoek is 3 maanden tot uiterlijk 31 januari 2020. Criteria voor de varianten zijn de uitvoerbaarheid, het moet voldoen aan de wettelijke normen zoals geluid, trillingen en luchtkwaliteit. Toetsing op natuur: stikstof, bomenkap, waterhuishouding en archeologie. Bereikbaarheid en verkeersveilig, het draagvlak van de omgeving (zoals afstand tijdelijke weg tot bebouwing en tijd en kosten spelen ook een belangrijke rol in deze.

Onderzoeksvarianten
In het onderzoek van de drie varianten worden de plussen en minnen in een vergelijkingstabel op een rijtje gezet zodat er een beeld ontstaat om tot een keuze te komen die haalbaar is om eventueel voor een zuidelijke variant te kiezen. Eventueel want het valt nog te bezien of deze dan de noordelijke variant waar in eerste instantie alles op gefocust was hiermee komt te vervallen.

Er kleven nog vele haken en ogen aan de zuidelijke varianten. Mocht er toch voor een van deze worden gekozen heeft dit ook weer de nodige consequenties. De voorbereidingen werken vertragend. Zolang de verbreding van de Ir. G. Tjalmaweg niet is gerealiseerd, kan er ook niet worden begonnen met de bebouwing van het voormalige vliegveld. Die prioriteit is hoog gezien het huidige woningtekort.

Aan de hand van de drie varianten kan de gemeenteraad nog input leveren, maar eind januari 2020 moet de eindrapportage gereed zijn, waarna het laatste woord aan de provincie is. Belangstellenden kunnen alle informatie terugvinden op www.rijnlandroute.nl.

Dit verhaal stond eerder in De Katwijksche Post.

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225473&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225471&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>