Logo allesoverkatwijk.nl
Impressie van de toekomstige Tjalmaweg.
Impressie van de toekomstige Tjalmaweg. (Foto: PZH)

Informatieavonden over onderzoek tijdelijke verlegging N206

Op dinsdag 26 en woensdag 27 november organiseert de provincie informatieavonden over het onderzoek naar de tijdelijke verlegging van de Tjalmaweg. De verlegging is nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Door informatietafels worden belangstellenden geïnformeerd over de drie zuidelijke varianten die onderzocht worden en de noordelijke variant voor de tijdelijke N206 ir. G. Tjalmaweg. De avonden vinden plaats in het Dorpshuis Valkenburg.

Tijdens de informatieavonden kunnen belangstellenden aan informatietafels vragen stellen en meedenken. Tussen 18.00 uur en 21.45 uur vinden de gesprekken plaats. Ook is er een overzicht van werkzaamheden die gaan plaatsvinden.

Aanmelden
Om zoveel mogelijk geïnteresseerden de gelegenheid te geven kennis te nemen van het onderzoek, wordt aan belangstellenden gevraagd zich in te schrijven voor de informatietafels.  Aanmelden kan via www.rijnlandroute.nl/informatietafels. Aan geïnteresseerden die niet in de gelegenheid zijn om te komen, wordt de informatie over het onderzoek ook via onze website beschikbaar gesteld.

Onderzoek tijdelijke zuidelijke verlegging
Onlangs stemde het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland in met het verzoek van het college van B&W van de gemeente Katwijk om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een tijdelijke zuidelijke verlegging van de N206 ir. G. Tjalmaweg. Varianten van een zuidelijke verlegging worden op een gelijkwaardige manier onderzocht en getoetst als de tijdelijke verlegging aan de noordzijde.

Voorbereidende werkzaamheden voor definitieve situatie
Met de gemeente Katwijk is afgesproken dat tijdens het onderzoek de vergunningaanvragen en voorbereidende werkzaamheden zoveel als mogelijk doorgaan. Aannemer Boskalis is inmiddels gestart met voorbereidende werkzaamheden. Deze zijn vooral gericht op de aanpassingen van de Tjalmaweg naar de definitieve situatie. Hierbij is de afspraak gemaakt dat tijdens het onderzoek geen werkzaamheden worden uitgevoerd die een zuidelijke variant onmogelijk maken.