Grote voorkeur voor open Mient/Kooltuin | Alles over Katwijk
Logo allesoverkatwijk.nl
Veel belanghebbenden en omwonenden van de Mient/Kooltuin kwamen naar de bijeenkomt in het gemeentehuis. | Foto: Piet van Kampen
Veel belanghebbenden en omwonenden van de Mient/Kooltuin kwamen naar de bijeenkomt in het gemeentehuis. | Foto: Piet van Kampen (Foto: )

Grote voorkeur voor open Mient/Kooltuin

Dat ondernemers, bewoners en andere belangstellenden nauw betrokken zijn bij de toekomstige ontwikkelingen van het gebied Mient/Kooltuin bleek wel uit de grote opkomst van afgelopen dinsdagavond in het gemeentehuis. Het was een vervolg op een eerdere sessie van 10 juli van dit jaar.

Door Piet van Kampen

Uit die eerdere sessie kwam een terugkoppeling met de volgende aandachtspunten: 1). Ontsluiting, toegankelijk en een langzaam verkeersstructuur. 2). Gemengde landbouw en een voedselbos met mogelijkheden voor dagbesteding voor diverse doelgroepen. 3). Landschap met openbare plekken met sport en recreatie. Mogelijk met vakantiehuisjes en picknicktafels. Verplaatsing van de drukte in het Panbos en duingebied naar de Mient/Kooltuin maar met name een open polderlandschap behouden. 4). Over de barakken bestaan uiteenlopende ideeën, slopen, verduurzamen, een barakkenbos, wonen of kleinschalige bedrijvigheid. 5). Specifieke ideeën zoals een buurthuis in combinatie met het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers), het faciliteren van een volledig hippisch centrum en ecologisch bouwen in een natuurlijke omgeving. Dat laatste kan waarschijnlijk worden geschrapt want in principe wordt er geen reguliere woningbouw gerealiseerd.

Hoofddoelen
Wat zijn de hoofddoelen waar het landschapsarchitectenbureau OKRA zich over gaat buigen om te komen tot een omgevingsgebiedvisie? Dat zijn de identiteit, herkenbaarheid met de duinen, het tuindersverleden en het militaire erfgoed. Ook worden de recreatieve mogelijkheden en de functies voor een brede doelgroep tegen het daglicht gehouden. Vervolgens wordt er rekening gehouden met het Natura 2000 duingebied en wordt er bekeken wat de mogelijkheden zijn voor de multifunctionaliteit voor gezamenlijke en maatschappelijke meerwaarden. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: een tijdshorizon gekoppelde aan de ontwikkeling van de locatie Vliegveld Valkenburg, een gevarieerd programma voor de diverse doelgroepen, een omgevingsplan voortkomende uit de gebiedsvisie, het beschikbare budget, de grondpositie want de gemeente heeft slechts een beperkt gebied in haar bezit en over wonen. Binnen het gebied zal er zoals eerder vermeld, geen reguliere woningbouw plaats vinden.

Duidelijkheid en reacties
Het werd in ieder geval helder dat de bestaande voorzieningen zoals sportpark de Kooltuin, erfgoedvoorzieningen en de faciliteiten voor ruiters gehandhaafd blijven. Ook de volkstuinen zullen voorlopig niet van de kaart verdwijnen. Op de drie opties recreatie, agrarisch of bosrijk kwamen uiteenlopende reacties. Duidelijk werd wel dat de openheid van gebied veruit de voorkeur geniet. Het laatste stukje polder in gemeente moet gekoesterd worden. Een beetje bosbeplanting wordt gedoogd en een enkele tuinder wil hiervoor zelfs een stukje grond beschikbaar stellen.

Voor gevestigde bedrijven en tuinders is de toekomst nog met een grauwsluier omhuld. 'Als de Wassenaarseweg wordt afgewaardeerd kunnen mijn klanten uit het hele land nog bij mijn kwekerij komen', vroeg een bezorgde ondernemer zich af. 'Ik mis de ambitie om er een gebied van nationale allure van te maken' was een duidelijke oproep van een aanwezige. Is er nagedacht over de niet-agrarische bedrijven? Het verlanglijstje bevatte ook de wensen voor een kinderboerderij, een struinpad met meer bos, waterpartijen voor elk wat wils, maar vooral ruimte, weiden met koeien en schapen. Ook ruiterpaden met verbindingen naar Wassenaar en het strand werden genoemd.
Huiswerk voor AKRO en het college van B&W voor de behandeling en vaststelling van de uitgangspunten voor 26 november. Vervolgens voor de gemeenteraad (volgens plan) op 19 december. Wordt vervolgd tijdens een participatiebijeenkomst in het voorjaar van 2020.

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225473&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225471&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>