Verplichte lesstof op school is verouderd en moet veranderen | Alles over Katwijk
Logo allesoverkatwijk.nl

Verplichte lesstof op school is verouderd en moet veranderen

Skip het oude lespakket en besteed meer aandacht aan duurzaamheid, technologie, globalisering en gezondheid. Dat bereidt leerlingen beter voor op hun toekomst.

Dit is kort gezegd het advies van Coördinatiegroep Curriculum.nu. Het advies is in een rapport aangeboden aan Onderwijsminister Slob.

Het advies is afkomstig van 150 leraren en schoolleiders. Het komt dus werkelijk van mensen die midden in het onderwijs staan. Ze pleiten voor het herzien van het huidige curriculum en lesprogramma dat al dertien jaar oud is.

Nu belangrijk: mediawijsheid en ict-basisvaardigheden

Zo menen zij dat het vak burgerschap bijvoorbeeld moet gaan over basiswaarden van een democratische samenleving en digitale geletterdheid moet in het teken staan van mediawijsheid en ict-basisvaardigheden.

Op negen leergebieden moeten er aanpassingen en uitbreidingen plaatsvinden. Het gaat om onder andere Nederlands en Engels, maar ook rekenen, wiskunde, bewegen en sport. Theo Douma, voorzitter van de Coördinatiegroep, zegt dat het advies gebruikt kan worden als leidraad bij het herzien van de huidige kerndoelen in het onderwijs.

Bovendien zouden leraren zelf meer keuzes moeten kunnen maken als het gaat om de inhoud van het lespakket. Een meer eigen lespakket in de laptoptas mee naar school. Dat bevordert het eigenaarschap voor leraren. Douma: "Het onderwijs heeft momenteel te maken met complexe vraagstukken die grote impact hebben op de scholen. De werkdruk is hoog en het tekort aan leraren in het primair onderwijs en voor bepaalde vakken in het voortgezet onderwijs zijn een zorg." Mede door deze problematiek moeten leraren de tijd krijgen om vorm te geven aan de wijzigingen.

Betere voorbereiding op het moderne leven

Een curriculum, beter afgestemd op voorbereiding op de toekomst zal het onderwijs ten goede komen. Voor leerling, leraar en schoolleider. Geen nieuwe vakken dus, maar gerichtere kennisoverdracht. Als voorbeeld wordt burgerschap aangehaald. Dat hoeft niet alleen bij maatschappijleer of geschiedenis aan de orde te komen. Dat kan ook in een speciaal project of bij Nederlands.

Volgens velen is het een goede zaak dat de adviezen van leraren en schoolleiders zelf afkomstig zijn. Dat moet de basis vormen voor het herzien van het curriculum. Het betekent dat iedere leerling die met zijn of haar rugzak of Cowboysbag vol boeken en laptops naar school komt, beter voorbereid wordt op zijn of haar persoonlijke, maatschappelijke en werkende leven.

Nieuwe kerndoelen in het onderwijs

Komt nog bij dat er ook een betere aansluiting moet komen tussen het lesprogramma van de basis- en de middelbare school. Daar ontbreekt het nu nog wel eens aan, met als gevolg dat sommige leerlingen een achterstand oplopen.

Minister Slob komt binnenkort met een inhoudelijk voorstel. Mogelijk worden dan voorstellen omgezet in nieuwe kerndoelen. Doelen die alle Nederlandse schoolgaande kinderen moeten leren.

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225473&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225471&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>