Logo allesoverkatwijk.nl
Impressie van de toekomstige Tjalmaweg.
Impressie van de toekomstige Tjalmaweg. (Foto: PZH)

Valkenburgers op de bres tegen 'weg door hun achtertuin'

De publieke tribune was goed gevuld toen de gemeenteraad zich vorige week donderdag liet informeren over de plannen omtrent de verbreding van de N206- Tjalmaweg. Bezorgde Valkenburgers maakten grif gebruik van hun recht om in te spreken en uitten hun zorgen over de tijdelijke N206 die gedurende de werkzaamheden vlak langs de huizen gaat komen en ten koste gaat van het fietspad en een flink aantal bomen.

Tekst: Mark Ruis / Video: Marc Wonnink.

De bezwaren van de Valkenburgers die straks een 'weg door hun achtertuin' krijgen richten zich op (fiets)veiligheid, overlast, sluiproutes en gezondheid. De mogelijkheden voor de gemeente om de plannen aan te passen zijn echter beperkt.

Sluiproutes enveilig naar school
Een punt van zorg is het opheffen van het fietspad aan de noordzijde van de N206. Omdat aan deze zijde de tijdelijke N206 is gepland zal het fietsverkeer gedurende de werkzaamheden via een alternatieve route haar weg moeten vinden, onder andere via de Hoofdstraat en Katwijkerbroek.

Dit stuit op bezwaren van onder andere OBS de Dubbelburg. Basisschoolkinderen die normaal gesproken het fietspad langs de N206 gebruiken om vanuit het Duyfrak naar school te fietsen moeten nu over de Hoofdstraat fietsen, tussen het overige (sluip)verkeer. 'De gemeente is verantwoordelijk voor het onderwijs. Hoe gaat zij de bereikbaarheid en veiligheid garanderen?', vraagt voorzitter Suzanne Aniba van de medezeggenschapsraad zich af. 'Van het fietspad wordt erg veel gebruik gemaakt. Onbegrijpelijk dat er niet goed is nagedacht over het opheffen.'

De gemeenteraad houdt vanavond een oordeelsvormende sessie over de voorgestelde maatregelen.

Lees meer in De Katwijksche Post van vandaag.