Logo allesoverkatwijk.nl
Voetpad aan de oostkant met extra brede groenstrook. | Illustraties: Gemeente Katwijk
Voetpad aan de oostkant met extra brede groenstrook. | Illustraties: Gemeente Katwijk (Foto: Gemeente Katwijk)

Bestemmingplannen Biltlaan en Kon. Julianaburg ter inzage

Voor de herinrichting van de Biltlaan en de vernieuwing van de Koningin Julianabrug worden drie nieuwe bestemmingsplannen opgesteld. De plannen regelen onder andere de aanleg van vrijliggende fietspaden en een waterleiding door Dunea aan de oostzijde van de Biltlaan en een verbreed profiel voor de Koningin Julianabrug, waarop onder andere een drie meter brede groenstrook komt.

De ontwerpbestemmingsplannen liggen van 13 september tot en met 24 oktober tezamen met de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage. Gedurende deze periode kan iedereen een zienswijze op de plannen indienen. De plannen kunnen bekeken worden via www.ruimtelijkeplannen.nl en zijn ook tijdens openingstijden op het gemeentehuis in te zien.

Op maandag 30 september is tussen 19.00 en 20.30 uur een inloopavond, waarbij de plannen worden toegelicht. De bijeenkomst is in het Pieter Groen College.

Lees meer in De Katwijksche Post van deze week.