Logo allesoverkatwijk.nl
In de dinsdagwijk werden afgelopen zomer iedere week de groene bakken geleegd. | Foto: SKvD
In de dinsdagwijk werden afgelopen zomer iedere week de groene bakken geleegd. | Foto: SKvD (Foto: SKvD)

Nieuwe inzamelmethoden afval hebben nog geen effect op restafval

Half augustus is in de proefwijken in Katwijk gemeten hoe de samenstelling van het restafval is. Sinds juni wordt er in vijf wijken geëxperimenteerd met andere vormen van afvalinzameling. Om te kunnen vergelijken is voor de start van de proeven een nulmeting gedaan. Het algemene beeld van deze tussentijdse meting geeft aan dat de nieuwe inzamelmethoden tot nu toe geen groot effect hebben op de samenstelling van het restafval, aldus de gemeente.

Eind september wordt in alle proefwijken de situatie weer zoals het was en wordt de laatste meting gedaan. De tussentijdse meting was een analyse van het restafval. De laatste meting wordt een totaalplaatje. De gemeente wil via een enquête ook graag weten wat de inwoners die in een proefwijk wonen, vonden van de proef.

In de gemeenteraad zal, waarschijnlijk begin volgend jaar, gesproken gaan worden over hoe bereikt moet worden, dat er meer afval gescheiden wordt ingezameld. Want de opdracht van de rijksoverheid is dat in 2020 75% van ons afval gescheiden wordt ingeleverd. De resultaten van de proeven en de enquête worden hiervoor gebruikt.

Lees meer in de Katwijksche Post van vandaag.