Logo allesoverkatwijk.nl

Informatiemarkt voer aardgasvrije Hoornes

De gemeente, woningcorporatie Dunavie en het Hoogheemraadschap van Rijnland onderzoeken samen of de Hoornes als eerste wijk van Katwijk aardgasvrij kan worden. Op dinsdag 24 september vanaf 19.00 tot 21.30 uur is er een informatiemarkt over het duurzaam en aardgasvrij maken van de wijk.

Tijdens de informatiemarkt zijn verschillende kramen te bezoeken met informatie over de mogelijkheden voor energiebesparing in woningen en bedrijven. Ook is er informatie beschikbaar over het gebruik van duurzame energiebronnen. Bezoekers worden uitgenodigd om hun ideeën te delen over hoe de Hoornes een duurzame en aardgasvrije wijk kan worden.

In Nederland is afgesproken om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken. In de toekomst wordt steeds meer gebruik gemaakt van andere energiebronnen om mee te koken en huizen mee te verwarmen. Katwijk werkt ook aan deze toekomst en onderzoekt de mogelijkheden, waaronder aquathermie (warmte uit water), om in 2050 aardgasvrij te zijn.

De informatiemarkt vindt plaats in het Tripodia.