Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: Piet van Kampen
Foto: Piet van Kampen

Volgend jaar omgevingsplan voor de Hoornes

Het is een flink lijstje aan organisaties: Aloysius, Baptistengemeente Katwijk , De Brug, DSV, Dunavie, Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek, Tripodia, Winkeliersvereniging Hoornesplein, Welzijnskwartier en de gemeente Katwijk. Die partijen hebben een overeenkomst ondertekend waarin staat dat ze aan de slag gaan met het maken van een omgevingsplan voor de wijk Hoornes.

Het omgevingsplan kan gezien worden als een overkoepelend document waarin staat wat er zou moeten gebeuren om de wijk klaar te maken voor de toekomst. De gemeente noemt het ook wel integraal gebiedsgericht werken. Om dat goed te kunnen doen moet er samen gewerkt worden. Wethouder Gerard Mostert: 'Ik ben ontzettend blij dat alle partijen de overeenkomst hebben ondertekend om samen met ons de Hoornes klaar te maken voor de toekomst. Dat wordt hard werken en vraagt een lange adem, maar als we het goed doen zal de Hoornes een wijk zijn waar je straks nog fijner woont, werkt en verblijft.'

Perfecte wijk
De Hoornes is volgens de gemeente de perfecte wijk om een omgevingsplan te maken. Relatief veel verouderde woningen, groter gevoel van onveiligheid en in de openbare ruimte zijn weinig plekken om elkaar te ontmoeten, te spelen of recreëren. Bewoners, bedrijven, organisaties en de gemeente zijn al bezig om de samenleving, leefomgeving en faciliteiten in de wijk te verbeteren. Het is een wijk waar de komende jaren op diverse gebieden veel gebeurt en daarom liggen er kansen om te kijken wat we kunnen bundelen om nog beter aan te sluiten bij de wensen van iedereen die in Hoornes woont, werkt en verblijft.   

De partners gaan nu eerst de ambities uit de omgevingsvisie en de maatschappelijke agenda concreet maken en een participatieplan opstellen. Daarna start het participatie traject met de omgeving. Het doel is om vóór de zomer van volgend jaar het omgevingsplan, inclusief uitvoeringsagenda, af te hebben.