Logo allesoverkatwijk.nl
Onder veel belangstelling werd de Koningin Emmaschool geopend. | Foto: pr.
Onder veel belangstelling werd de Koningin Emmaschool geopend. | Foto: pr. (Foto: pr)

Beladen bijeenkomst tijdelijke N206

'Het is toch al beslist' * 'We voelen ons overdonderd' Het zijn twee van de boze reacties die vorige week woensdagavond in het stampvolle Dorpshuis in Valkenburg te beluisteren waren. Het had iets weg van roepende in de woestijn. De participatiebijeenkomst waarin de perikelen met betrekking tot de aanleg van de tijdelijke N 206 (Ir. G. Tjalmaweg) de gemoederen nogal flink in beweging bracht was doorspekt van emotie. 'Participatie' moet in deze context met een flinke korrel zout worden genomen.

Door Piet van Kampen

Dat de nieuwe tot 4baans verbrede en verdiepte weg er moet komen is een gelopen koers. Het is een onderdeel van de Rijnlandroute. Wat ook een belangrijke factor is, is dat de nieuwe N206 in 2022 klaar moet zijn; want eerder gaat er niet aan de overzijde op het voormalig vliegveld Valkenburg gebouwd worden. Om de nieuwe met bakken verdiepte weg te realiseren en het verkeer van Katwijk naar Leiden en vice versa door te laten stromen is een tijdelijke weg een must. Geen ontkomen aan.

Alle voorbereidingen zijn gaande en gefocust om deze tijdelijke weg aan de noordzijde aan te leggen. Aan de huizenkant van Duinzicht en Veldzicht. Vlak voor de voordeur van de bewoners. Het fietspad moet worden opgeofferd, de sloot gedempt en bomen zullen sneuvelen. Tel daar bij op dat de vrees voor trillingen en geluidsoverlast bij de bewoners zeer hoge waarden aanneemt en de mix van vooral boosheid, teleurstelling en onbegrip is verklaard.

Aannemer Boskalis verzekert echter dat de te plaatsen geluidsschermen het geluid tot aanvaardbare normen zullen reduceren. Zelfs minder decibellen dan momenteel in de huidige situatie zonder geluidsschermen. Ook de normen voor stikstof en fijnstof worden gehanteerd.

Keuze voor noordkant
Waarom de keuze voor de noordkant waar mensen wonen en niet aan de zuidkant? De aanleg aan de zuidkant zou op praktische en logistieke bezwaren stuiten. Er liggen leidingen en het kostenplaatje zou hoger worden. Dus is er voor de noordkant gekozen. 'Maar aan de noordkant wonen mensen', was een verhitte reactie die veel bijval kreeg. Gebrekkige communicatie – basisschool de Burcht was helemaal nog niet geïnformeerd en een aantal bewoners ook niet- verdiende bepaald geen schoonheidsprijs.

Alternatief
Piet Ooms van KSV (Katwijk Smart Village), het burgerinitiatief om de gemeente groener te maken, kwam met een alternatief plan. Niet nadat hij zijn onvrede had geuit. 'We zijn overdonderd door de plannen en zo ga je niet met ons om'.

Hij deelde A-4tjes uit met het alternatieve plan hetgeen op het volgende neer komt: Aanleg tijdelijke N206 aan de zuidzijde langs de Kooltuinweg. Vangrail tussen Kooltuinweg en tijdelijke N206, dan de aanleg van de bouwweg, de sloop van de oude N206 en het aanbrengen van de waterdichte bakken. Er wordt serieus naar gekeken, beloofden provincie en aannemer. 'Ik heb het gevoel dat het allemaal al een beetje beklonken is', wilde hij toch nog kwijt en weet dat het college van b&w de bevoegdheid heeft om de vergunning niet te verlenen. 'Doe er anderhalve meter asfalt bij op de Kooltuinweg en dan komen we een heel eind', was een suggestie van een ondernemer. Andere briljante suggesties of ideeën voor de noordzijde zonder tijds- en andere consequenties zijn welkom en zijn Boskalis en de provincie bereid om de vergunningsaanvraag bij de gemeente weer in te trekken. 'Het is allemaal nog niet voldongen', volgens Chris Bakker van de provincie. 'We hopen het plan acceptabeler te maken, maar de voorbereidingen gaan door. Op 17 september en 15 oktober worden het fietspad en de parkstrook besproken en op 12 november is er weer een bijeenkomst. Bewoners kunnen op 19 september ook bij de gemeenteraad inspreken.