Aannemer: Tijdelijke N206 aan zuidzijde niet mogelijk | Alles over Katwijk
Logo allesoverkatwijk.nl
Impressie van de toekomstige Tjalmaweg.
Impressie van de toekomstige Tjalmaweg. (Foto: PZH)

Aannemer: Tijdelijke N206 aan zuidzijde niet mogelijk

Een tijdelijke N206 aan de zuidzijde van de huidige N206 is niet mogelijk. Dat zegt aannemer Boskalis na onderzoek. Valkenburgers zijn niet blij met het feit dat de N206 tijdens de aanleg van de RijnlandRoute tijdelijk aan de noordzijde komt te liggen, dichter bij de huizen. Woensdagavond waren ruim 140 belangstellenden bij een informatieavond over het onderwerp.

Eigenlijk concludeerde Boskalis in juli al dat een tijdelijke weg aan de zuidzijde niet mogelijk was. Een onderzoek bevestigd dat nu nog eens extra. De aanleg aan de zuidkant kost teveel tijd en geld en er zou dan extra onderzoek gedaan moeten worden naar niet gesprongen explosieven en archeologische vondsten. Tot slot moeten maatregelen genomen worden om kabels en leidingen te beschermen.

Hinderbeperkende maatregelen
Aannemer Bos­ka­lis heeft tij­dens de werk­zaam­he­den hin­der­be­per­ken­de maat­re­ge­len voor­ge­steld voor geluid, zicht en fijn­stof. Zo wordt er onder andere een geluid­scherm van drie meter hoog geplaatst en wordt er geko­zen voor een metho­de voor fun­de­ren waar­door er min­der hoeft te wor­den geheid. Als extra maat­re­gel wordt de snel­heid van het door­gaand ver­keer op de tij­de­lij­ke weg terug­ge­bracht van 70 naar 50 km per uur. Hier­door blijft het geluid en ook de hoe­veel­heid fijn­stof die wordt uit­ge­sto­ten ruim bin­nen de wet­te­lijk gestel­de nor­men.

Alternatief plan
Van­uit de omge­ving is er tij­dens de avond een alter­na­tief plan voor een tij­de­lij­ke weg aan de zuid­zij­de voor­ge­steld. De pro­vin­cie en Bos­ka­lis heb­ben toe­ge­zegd om in een open gesprek in klein comi­té dit alter­na­tief plan te bespre­ken. Dit gesprek vindt op kor­te ter­mijn plaats. De uit­komst daar­van wordt op de vol­gen­de bij­een­komst op 1 okto­ber bespro­ken.

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225473&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225471&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>