Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: Adrie van Duijvenvoorde / 2018

Dubbele rijstroken op nieuwe 'groene' Koningin Julianabrug

De nieuwe Koningin Julianabrug krijgt twee keer twee rijstroken en een enkele tweerichting fietspad aan de oostkant. De nieuwe brug moet de 'beeldkwaliteit verhogen.' Dinsdag is er een informatieavond in het Andreas College locatie Pieter Groen.

De complete vervanging van de Koningin Julianabrug is onderdeel van de herinrichting van de Biltlaan. Architect Dirk Jan van Wieringhen heeft het nieuwe ontwerp gemaakt. Tijdens de ontwerpsessies met de architect is naast het renovatieplan dat eerder aan de omgeving is toegelicht ook een alternatief naar voren gekomen dat binnen budget realiseerbaar is.

Door het huidige fiets-/voetgangerspad niet terug te laten komen, en het nieuwe tweerichtingen fietspad aan de oostkant van de Biltlaan met een voetpad door te laten lopen over de brug, ontstaat ruimte voor een bredere strook tussen fietspad en rijbaan, en kunnen ook 2x2 rijstroken voor autoverkeer gerealiseerd worden.

Wat vindt u?

Mondkapjes moeten worden verplichtReageren!