Logo allesoverkatwijk.nl
De gemeentelijke Muziekschool aan de Zeeweg.
De gemeentelijke Muziekschool aan de Zeeweg. (Foto: RD)

Ingrijpende bezuinigingsmaatregelen

De gemeente heeft grote strategische opgaven, waarvoor het nodig is financieel gezond te zijn. Het college heeft daarom ingrijpende keuzes moeten maken. Al eerder meldde de gemeente dat het nodig was om in te grijpen in de financiën.

In de Kaderbrief die het college deze week heeft vastgesteld, zijn de maatregelen die genomen worden, concreet benoemd. De laatste berekeningen laten zien dat er minimaal 4,7 miljoen aan ombuigingen moet worden gevonden in de begroting om deze weer in balans te krijgen. 'Geen leuke boodschap maar wel een die nodig is om ook in de toekomst financieel gezond te blijven, zegt het college van burgemeester en wethouders in een persbericht.

In de Kaderbrief is een pakket van ruim 5,4 miljoen euro aan voorstellen opgenomen. Daarmee heeft de gemeenteraad ruimte om keuzes te maken.


Verschillende maatregelen

Er zijn verschillende vormen van maatregelen die genomen worden. Allereerst is er kritisch gekeken naar de taken van de gemeente en de uitvoering daarvan. Zo worden de budgetten voor wegen-, groen- en gebouwenonderhoud verlaagd en gaan we met minder geld de zaken toch goed regelen.

Daarnaast is gekeken of taken goedkoper kunnen worden uitgevoerd en of gebruikers van voorzieningen een steentje bij kunnen dragen aan de betaalbaarheid.


Zo wordt bijvoorbeeld het muziekonderwijs anders ingericht. Er blijft muziekonderwijs, alleen wordt dat op een andere manier aangeboden. En de welzijnsbudgetten worden verlaagd. Dit raakt met name het Welzijnskwartier en de bibliotheek.

Er is ook gekeken naar het verhogen van de inkomsten. Dat gebeurt niet door de OZB te verhogen, maar door verhogen van leges. Daarnaast verwacht het college meer parkeerinkomsten als het parkeerbeleid later dit jaar wordt herzien. En als laatste worden de pachten en huren verhoogt.


Dit besluit van het college wordt naar verwachting half juni besproken in de gemeenteraad.
 

Wat vindt u?

Mondkapjes moeten worden verplichtReageren!