College kan geen zekerheid bieden aan woonstudio's voor jongeren | Alles over Katwijk
Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: Adrie van Duijvenvoorde

College kan geen zekerheid bieden aan woonstudio's voor jongeren

Het college van burgemeester en wethouders (b&w) kan geen zekerheid bieden aan De Kleine Duinvallei. Dat project wil in de Duinvallei 80 woonstudio's plaatsen voor jongeren, maar kan nog geen investeerders vinden, omdat de initiatiefnemers maar 10 jaar gebruik mogen maken van een stuk grond tussen de N206 en de Zanderij.

De initiatiefnemers vertelden onlangs in De Katwijksche Post dat er nog geen investeerder is gevonden die het aandurft om zo'n project te realiseren, als het maar voor 10 jaar is. Dat maximum is door de gemeente vastgelegd in het project initiatief Duinvallei, waarbij een aantal projecten de mogelijkheid kreeg om gebruik te maken van een leeg stuk grond.

Te weinig

PvdA Katwijk hoopte dat het college voor meer garantie kan zorgen door na tien jaar voor een nieuwe locatie te zorgen. Het college laat echter weten dat dit niet mogelijk is, omdat de gemeente te weinig grond en panden beschikbaar heeft voor wooninitiatieven.

Het college wil het project wel meenemen in een locatieonderzoek die wordt uitgevoerd in het kader van de nieuwe Woonagenda. In dit onderzoek wordt gekeken naar mogelijke locaties en panden die geschikt zijn voor huisvesting van allerlei doelgroepen: van kwetsbare doelgroepen en jongeren tot senioren. Ook wordt er gekeken naar de behoefte aan verschillende woonvormen.

Projectlocatie Valkenburg

Projectlocatie Valkenburg waar de komende jaren een groot aantal woningen wordt gebouwd, is ook geen optie. 'Gezien de krapte op de woningmarkt zijn wij van mening dat we ons wat betreft Projectlocatie Valkenburg eerst moeten richten op vaststelling van de stedenbouwkundige visie en het ontwerp van een (concept)bestemmingplan om te komen tot snelle realisatie van de eerste woningen, voordat het gesprek kan worden gevoerd over een eventuele tijdelijke invulling van het plangebied', antwoordt het college op vragen van PvdA.

Het locatieonderzoek wordt in het eerste kwartaal van 2019 uitgevoerd. De gemeente houdt contact met de initiatiefnemers van De Kleine Duinvallei. Het college benadrukt wel dat het aan de initiatiefnemers van Kleine Duinvallei is om te komen tot realisatie van het project, zoals dat ook van andere initiatiefnemers op locatie Duinvallei wordt verwacht.

 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225473&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225471&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>