Partijen geven groen voorrang op woningbouw | Alles over Katwijk
Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: Adrie van Duijvenvoorde
Verkiezingen

Partijen geven groen voorrang op woningbouw

De politieke partijen vinden groen belangrijker dan woningbouw. Alleen ChristenUnie geeft woningbouw voorrang op groen.

In de laatst verschenen Katwijksche Post kregen de twaalf politieke partijen de stelling 'Groen belangrijk, maar woningbouw gaat voor' voorgelegd. Elf partijen zijn het oneens met die stelling. ChristenUnie is de enige die de stelling met 'eens' beantwoordt.

Alle antwoorden van de lokale partijen vind je hieronder.

EENS

ChristenUnie - Gerard Mostert

Beide eens, maar in balans. Om de wijken kwalitatief leefbaar te houden moeten beslissingen over inrichting van die ruimte gericht zijn op intelligente herontwikkeling en vernieuwing. Daarbij moet er een betere balans zijn tussen bebouwing en groen. Want groen is niet minder belangrijk dan wonen.

In onze gemeente zijn een aantal wijken die veel verouderde woningen hebben en waar in de openbare ruimte veel verbeteringen mogelijk zijn. De CU wil een deltaplan om deze wijken te moderniseren. Daarbij wordt slimmer gebouwd (bv. hoger) zodat er toch voldoende ruimte voor groen overblijft.

Er zijn echter grenzen. Wanneer we aan de vraag die de woningmarkt ons stelt blijven beantwoorden zal onze regio dichtgroeien tot een grote randstad. Groen en ruimte om te recreëren zullen daar geen plaats meer hebben. Daarom willen we de komende jaren investeren in een regionale discussie om de groene en open plekken in onze omgeving te beschermen.

ONEENS

D66 - Hessel Mooiman

Zo'n keuze is niet zomaar te maken. Op welke plaatsen groen beschermd moet worden en waar het kan wijken voor woningbouw, moet telkens zorgvuldig overwogen worden.

In onze regio staat de woningmarkt onder druk. Iedereen moet kunnen wonen, tegelijk is een goede en groene leefomgeving net zo belangrijk. Waar veel mensen wonen moet ook open ruimte zijn.

Gelukkig hoeft voor woningbouw niet altijd groen opgeofferd te worden. Creatieve oplossingen zoals het herbestemmen van kantoorpanden en renovatie of herbouw van verouderde woningen kan bijdragen aan de woningbehoefte. Ook het gedoseerd toestaan van appartementengebouwen van gemiddelde hoogte, helpt.

D66 wil dat de leefbaarheid van woonwijken voorop staat: ook bestaande wijken groen houden en als dat kan groener maken. Hiervoor kunnen bewoners zelf initiatieven bedenken en uitvoeren. Samen met of ondersteund door de gemeente.

DURF - Arie van Rooijen 

Kiezen tussen groen of woningen. Wij zetten in op maximale benutting van de reeds ingevulde inrichting. Zijn daarvoor mogelijkheden? Ja, we moeten zoveel mogelijk gebruik gaan maken van de natuurlijke- en bebouwde structuur die in Katwijk reeds aanwezig is. Binnen de binnenstedelijke bebouwing een groene parkring en kernen. En water aan de buitenkant.

DURF is ervan overtuigd dat hiermee de grootste natuur- en recreatiewaarde mee kan worden gerealiseerd die ook realistisch uitvoerbaar is. Wij omarmen dan ook het idee van het ringpark van Jan de Lange aangevuld met het landschapsparkmodel, waarmee we de groene parkring kunnen verbinden met het Panbos, Lentevreugd en de toekomstige Valkenburgse groenstrook.

Met de woningbouw staan we voor de uitdaging om juist daarom er creatiever en anders mee om te gaan. Want het oplossen van de woningnood is nog steeds één van onze drie speerpunten in ons partijprogramma.

GemeenteBelangen - Geert Diemer

Groen is onmisbaar binnen onze gemeente. Katwijk hoort bij de vijf gemeenten met het minste groen in de bebouwde kom.

Dichtbij groen ontstresst, houdt woonbuurten koeler en droger, zuivert de lucht, legt fijnstof vast en mensen voelen zich er zelfs gezonder door. De laatste twee jaar is weer 13 hectare groen verdwenen.

Katwijk moet een dorp worden met veel groen, mooie grote oude bomen, parken en groene schoolpleinen. De straten worden opgefleurd door bloemenmanden en geveltuintjes. De natuur wordt gerespecteerd en behouden. Voor GB mogen per jaar minimaal 300 bomen bijkomen, parkeerplaatsen vergroenen en de aanleg van verschillende nieuwe parken binnen onze gemeente.

GemeenteBelangen is de groene partij van Katwijk die al jaren strijd voor behoud en uitbreiding het groen.

Hart Voor Katwijk - Anita van Ginkel

Katwijk is vol! Katwijk verandert langzaam in een betondorp waarbij de duidelijke grenzen met Leiden en Wassenaar steeds kleiner worden. 'Leiden aan Zee' doemt op. Hart Voor Katwijk wil meer groen in onze wijken en rondom onze gemeente groene buffers behouden.

Hoe dit te bereiken?

1. Alleen nog maar bouwen voor onze eigen inwoners.

2. Aanpassen wachtlijstensysteem Woningwet. Dit systeem is goed voor inwoners uit andere gemeentes, die krijgen soms eerder een woning in Katwijk dan onze eigen burgers. Katwijkers staan te lang op de wachtlijst.

3. Hart voor Katwijk blijft inzetten op 3.000 woningen op voormalig vliegveld Valkenburg. De geplande 5.000 woningen bouwen we immers voor de regio. Buurgemeenten moeten zelf maar meer bouwen.

4. Een ambitieus programma om onze wijken verder te vergroenen. Dus meer bomen en struiken, minder oude bomen omzagen en ruimte maken voor nieuwe parkjes. Het project 'De Bloem' in Rijnsburg is een goed voorbeeld.

Jezus Leeft - Dylan Savodji

Het groen en de open ruimte zouden juist behouden moeten worden in onze gemeente. We staan er absoluut niet voor om alles vol te bouwen. Momenteel zijn er al een aantal projecten bezig om nieuwe woningen in de gemeente te plaatsen. Meer is niet nodig.

We willen juist het groen in de openbare ruimte behouden. Daarom moeten we als gemeente huidige projecten omtrent groene en duurzame woonwijken aanmoedigen. Er worden momenteel al verschillende wijken opgeknapt waarbij ook het groen onder handen wordt genomen. Daarbij moet er niet alleen aandacht worden besteed aan Katwijk, maar ook aan Rijnsburg en Valkenburg. Dit heeft voor ons meer prioriteit dan nieuwe woningbouwprojecten.

Een betere formulering van de stelling zou dus zijn: woningbouw is belangrijk, maar groen gaat voor. Wij kiezen voor een groene en duurzame samenleving, u ook?

KiesKatwijk - Jaap Haasnoot

KiesKatwijk vindt dat woningbouw alleen nog binnen de bebouwde kom zou moeten plaatsvinden. Onze regio kent teveel verstening en te weinig groen en open landschap. Het provinciale beleid is op papier duidelijk: geen woningbouw meer in uitleggebieden. Toch dwingt diezelfde provincie, waar de grote landelijke partijen de dienst uitmaken, de gemeente Katwijk op het Vliegkamp het tegenovergestelde te doen.

De bouwlobby is machtig, het ministerie van Financiën heeft geldgebrek. Er komt voor 1,5 miljard aan onroerend goed in dat gebied. Daar wordt dus heel veel aan verdiend. De grote landelijke partijen hebben hun lokale afdelingen helemaal in de tang. Daarom is in Katwijk destijds het Masterplan Valkenburg aangenomen met 5.000 woningen.

KiesKatwijk is daar tegen, maar dat leidt tot niets in deze fase. Plan A is uitgesloten, dus opteren wij noodgedwongen voor plan B. Dat is een kwalitatief hoogwaardige woonwijk, geconcentreerd groen net over de gemeentegrens, en zoveel mogelijk open landschap inclusief Unmanned Valley.

De Lokalen - Angelique Hogewoning-Rhijnsburger

Voldoende en goede groenvoorzieningen zijn net zo belangrijk als voldoende en goede woningen in Katwijk. Maar 'In groen kan je niet wonen', zouden we zeggen als een variatie op de bekende uitspraak 'In gelul kan je niet wonen' ooit van Jan Schaefer in de Tweede Kamer. Beide items hebben in Katwijk dan ook aandacht nodig.

Wij vinden een groene omgeving, parken en andere groenvoorzieningen van groot belang vanwege leefbaarheid en welzijn. Het groen is ook belangrijk voor vogels en andere dieren. Voldoende groen zorgt voor een goede waterafvoer bij stortbuien. Behalve Katwijk aan Zee, zijn de andere kernen redelijk tot goed van groen voorzien. Het moet dan wel goed onderhouden worden en dat kan beter. En hoe groen is uw tuin?

In Katwijk moeten er meer nieuwe huurwoningen in de categorieën 'goedkoop' (tot 409 euro) en 'betaalbaar' (tot 628 euro) komen voor verschillende doelgroepen. Maar zeker ook aandacht voor meer plekken met tijdelijke huisvestingsmogelijkheden.

PvdA - Matthijs van Tuijl

Katwijk moet veel groener! We maken in Katwijk te vaak de keuze om bomen en ander groen weg te halen en daar huizen en andere gebouwen neer te zetten. Aan de randen van Katwijk is wel natuur, maar in de wijken en kernen echt te weinig!

Bij het opknappen van wijken moet daarom extra op het inpassen van groen gelet worden. Ook bij nieuwbouw, zoals op het voormalig Vliegkamp Valkenburg, kiest de PvdA voor veel groen, ook in de wijk, en geen huizen dicht op elkaar langs de N206.

We moeten goed kijken hoeveel huizen nodig zijn en slim bouwen. Met duurzame huizen, zodat we ook in de toekomst fijn wonen. Dat is een mix van sociale huur en koop, en genoeg aanbod van betaalbare huizen. Uiteindelijk is het voor mensen veel fijner en gezonder wonen wanneer ze niet alleen op stenen uitkijken, maar op veel groen.

SGP - Jacco Knape

Zowel groen als wonen zijn twee thema's die de SGP belangrijk vindt. Het is belangrijk dat er woningen gebouwd worden voor de natuurlijke groei van onze gemeente en te bouwen voor zowel jongeren, starters en ouderen.

Tegelijkertijd is het belangrijk dat er groene woonwijken worden gerealiseerd en dat er voldoende ruimte is om te ontspannen en te recreëren. Een groene wijk zorgt voor een fijne plek om te wonen en is goed voor onze gezondheid. Het is nodig om bestaande groene plekken in de bebouwde omgeving te behouden. Te denken valt bijvoorbeeld aan het Burgemeester De Ridderpark, de Kwakkelwei en de Dorpsweide.

Daarnaast is het bij nieuwbouwlocaties van groot belang zo te bouwen dat er voldoende ruimte is voor bomen, struiken en planten. Wonen en groen wordt gepresenteerd als een tegenstelling, maar kan ook heel goed samengaan!

VVD Katwijk- Nico van Hoogdalem

Woningbouw hoeft niet te zorgen voor minder groen: het een sluit het ander niet uit. Nu er steeds meer behoefte is aan woningen, moeten we slim en creatief met onze ruimte omgaan. Wanneer het passend is in de omgeving, kunnen we verouderde flats die gesloopt worden vervangen door hogere flats. Ook kunnen we mogelijk verdiepingen bijbouwen op bestaande flats of portiekwoningen.

Bovendien is het slim en creatief om meer woningen te bouwen voor de groep die het nu nodig heeft, zoals zelfstandig wonende ouderen. Na 2035 neemt het aantal ouderen af en zijn er weer andere woningen nodig, dus is het belangrijk om nu woningen te bouwen die later op een duurzame manier kunnen worden aangepast.

De gemeente moet dan ook de regie nemen om met de markt te zoeken naar oplossingen voor meer woningen in een kwalitatieve, groene woonomgeving. Groen mag dan ook niet ten koste gaan van woningbouw.

 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225473&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225471&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>