Meerderheid partijen wil proef met zondagsopening winkels in de zomer | Alles over Katwijk
Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: EvdV
Verkiezingen

Meerderheid partijen wil proef met zondagsopening winkels in de zomer

De politieke partijen krijgen van De Katwijksche Post iedere week een stelling voorgelegd. De fracties geven dit keer antwoord op de stelling: Katwijk gaat proefdraaien met zondagsopening winkels in de zomer. Vier partijen zijn het oneens met die stelling. Zeven partijen zijn het eens.

EENS

D66 - Ralf Boland

Wat D66 betreft bepalen ondernemers zelf hun winkeltijden. Als winkels op zondag graag open willen, dan moet dat gewoon kunnen.

Ondernemers die dit niet willen, blijven gewoon dicht. D66 staat ervoor dat ondernemers zelf regie kunnen nemen, ze weten zelf best wat goed voor hen is. Dat hoeft de gemeente niet te bepalen.

Proefdraaien is mooi, zondagssluiting als regel afschaffen nog veel mooier. Daar zal D66 dan ook voor pleiten.

DURF - Sonny Spek

Deze stelling past precies bij ons geopperde idee voor een 'flexzondag'. Het idee van de flexzondag is dat er maximaal één koopzondag per maand wordt gehouden voor een periode van 18 maanden om zo gegevens te kunnen verzamelen over wat de gevolgen zullen zijn voor openstelling. Veel partijen die op deze stelling zullen reageren met dat het 'een vrije keuze' moet zijn voor de ondernemer, maar dat getuigt van een simplistische insteek. Kunnen kleine winkeliers hun winkel dicht houden op zondag als zij daardoor worden weggeconcurreerd door grotere winkels? Is er eigenlijk vraag naar een koopzondag? Het antwoord daarop is simpelweg: dat weten we niet. Doormiddel van een proef kunnen we bekijken wat de impact van een koopzondag is en aan de hand daarvan maken wij onze beslissing. Als kleinere winkeliers het hierdoor zwaar krijgen kiezen wij niet voor de koopzondag, maar eerst moeten de feiten boven tafel.

GemeenteBelangen - René Slootweg

De ondernemers kunnen heel goed zelf bepalen of zij open willen op de zondag of niet, de overheid heeft daar volgens GemeenteBelangen géén betuttelende rol in.

Natuurlijk kan een kleine ondernemer niet 7 dagen per week open zijn, maar het is niet aan de overheid om een bepaalde dag in te stellen als rustdag. Dat moet ieder zelf doen.

Katwijk is een gemeente met veel christenen, maar ook met vele andere levensovertuigingen.

GemeenteBelangen is er voor alle Katwijkers, Rijnsburgers en Valkenburgers ongeacht hun levensovertuiging.

Hart Voor Katwijk - Anita van Ginkel

Maar het gaat niet ver genoeg. In ons verkiezingsprogramma staat het volgende: 'Ondernemers mogen zelf bepalen wanneer zij open zijn. Ook op zondag.

De lokale overheid moet zich daar - vanuit welke visie of overtuiging dan ook – niet mee bemoeien.'

Veel plaatselijke ondernemers zien hun klanten op zondag in Leiden, Noordwijk of Oegstgeest inkopen doen en vinden het jammer dat zij die dag in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg niet open mogen. Het is hun persoonlijke of commerciële afweging immers om open te zijn of dicht, niet die van de gemeente.

De Lokalen - Gerard Bol

Geef de ruimte aan eigenaren van winkels en winkelorganisaties om op zondagmiddag van 13.00–18.00 uur, als ze willen, hun winkel te openen. Dat kan voor de aanschaf van basisvoorzieningen zijn maar ook voor het belevend winkelen. In dit laatste geval liggen er zeker mogelijkheden als men de krachten bundelt en gezamenlijke acties presenteert aan het winkelend publiek. Van belang is dat deze proef goed wordt geëvalueerd met alle winkeliers.

De Lokalen vinden het belangrijk dat we met dit initiatief met elkaar kunnen 'proeven' hoe het gaat op zo'n Katwijkse zondagmiddag wanneer winkels, dus ook tuincentra enz., open zijn op genoemde tijden. Eerst zien en dan geloven dat het kan? Maar ook altijd met respect naar anderen die er anders over denken en hun zondag anders invullen. Ruimte voor elkaar.

PvdA - Matthijs van Tuyl

De PvdA vindt dat winkels open mogen op zondag. Ondernemers moeten dat zelf kunnen beslissen. En als je werknemer bent in een winkel zou je ook zelf moeten kunnen kiezen of je op zondag wil werken. Prima dus om te starten met een proef! Wanneer beginnen we?

VVD Katwijk - Nico Hoogdalem

VVD Katwijk vindt dat ondernemers in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg gelijk behandeld moeten worden. Nu mogen horecaondernemers open op zondag, terwijl anderen dit niet mogen. Dat is oneerlijk. Niet alle horecaondernemers gaan overigens open op zondag gezien hun overtuiging, wat prima is. Overtuiging en principes zijn goed en kunnen op ons respect rekenen. Maar het valt aan winkeliers niet uit te leggen dat horecaondernemers wel open mogen en zij niet. Een proef om ook andere ondernemers de vrijheid te geven op zondag open te gaan in de aankomende zomer, kan duidelijk maken dat ondernemers in onze gemeente zelf het best kunnen afwegen wat goed is voor hen en hun personeel. De gemeente hoeft dat voor hen niet te bepalen, dat kunnen ondernemers heel goed zelf. Wij zijn dan ook voorstander van een mogelijke proef."

ONEENS

SGP - Dirk Remmelzwaal

In geen enkel seizoen willen wij de winkels open op zondag. Laat die winkels heerlijk dicht. Natuurlijk zijn wij daar niet voor vanwege onze geloofsovertuiging. Maar ook omdat wij de winkeliers een collectieve dag van rust gunnen. Het is heerlijk om temidden van de hectiek van het leven zo'n dag van rust, bezinning en ontmoeting te hebben. Om met z'n allen gemeenschappelijk rust te hebben, naar de kerk te gaan en elkaar te kunnen ontmoeten. Dit hoort bij de identiteit van Katwijk en maakt Katwijk weer uniek voor vakantiegangers, die juist ook voor deze rust naar onze gemeente komen. Het gesloten houden van de winkels op zondag getuigt van respect voor een groot deel van de Katwijkse bevolking dat grote moeite met openstelling zou hebben. Wij raken iets kostbaars kwijt als we die heerlijke rust op zondag verkwanselen door winkelopenstelling op die dag!

KiesKatwijk - Jaap Haasnoot

KiesKatwijk heeft geen behoefte aan de zondagsopening van winkels. We willen de kleine winkelier beschermen. We vinden het bovendien erg overdreven om dit onderwerp als toetssteen neer te zetten in het kader van 'vrijheidsbeneming'.

Eerlijk gezegd vinden we het wel prettig als er een dag is, dat we niet in de rij bij een kassa hoeven te staan. Die tijd kunnen we wel beter gebruiken. Bovendien blijkt een meerderheid van de winkeliers er ook geen behoefte aan te hebben.

Wij denken tenslotte niet dat mensen naar Katwijk komen om hier te komen winkelen. Ze komen juist voor het karakteristieke profiel van onze plaats. We moeten dat aparte karakter blijven verdedigen tegen de constante druk van de alles bedervende platte commercie.

CDA - Adger van helden

Van veel ondernemers en van veel inwoners van Katwijk aan Zee horen we regelmatig dat ze vooral niet zitten te wachten op zondagopenstelling van winkels. Ook het CDA is daar geen voorstander van.

De zondag is voor het CDA Katwijk een dag van rust, bezinning, ontspanning en ontmoeting. Dat betekent niet dat alles op slot moet in Katwijk. Het past prima bij het karakter van ons dorp dat restaurants en strandpaviljoens gewoon open zijn. Voor winkels zien wij die toegevoegde waarde niet.

Misschien leuk voor toeristen, maar moeten wij omwille van tijdelijke inwoners de permanente inwoners daarvan de overlast bezorgen?

ChristenUnie - Gerard Mostert

Werken is belangrijk. Rusten net zo. Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag daarvoor de aangewezen dag.

De ChristenUnie is tegen de 'koopzondag'. Die gaat ten koste van een gezamenlijk rustmoment. Ook blijkt dat met de toename van koopzondagen veel kleine zelfstandigen het extra moeilijk krijgen en het niet meer redden. Dit is slecht voor de diversiteit van het winkelaanbod. De gezondheid van onze lokale economie vinden wij belangrijker dan de mogelijkheid voor de burger om ook op zondag te winkelen. Bovendien zijn de winkeltijden in de afgelopen jaren al fors opgerekt met de verruimde openstelling van winkels in de avonduren.

Een proef in het zomerseizoen wekt de indruk dat bij het 'slagen' van de proef ruimere openstelling op zondag mogelijk is. De ChristenUnie is daar principieel op tegen en werkt dus ook niet mee aan proefdraaien.

 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225473&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225471&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>