Afbeelding
Foto: pr.

Katwijk geeft Pioniersbaan nog niet op

Algemeen

De Pioniersbaan, een nieuwe weg tussen Rijnsburg en Voorhout die de N206 met de A44 verbindt, zou de oplossing zijn voor verkeersproblemen in Katwijk en in de regio.  Dat denkt een meerderheid van de Katwijkse gemeenteraad. Nu moet Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland daar van overtuigd worden.

Om dat te bereiken stemde een meerderheid van de gemeenteraad op 21 december in met een motie van KiesKatwijk. Die wil een presentatie houden in de Provinciale Staten (PS) over de Visie Regionale Bereikbaarheid van de gemeente Katwijk, waarvan de Pioniersbaan onderdeel is.

De Pioniersbaan zou er voor zorgen, dat er minder vrachtwagens door de Brouwerstraat in Rijnsburg rijden. 

Goedkoper

'Met de Pioniersbaan rijdt er minder verkeer over de Tjalmaweg en kan die goedkoper worden uitgevoerd', is Jaap Haasnoot van KiesKatwijk van mening.

De Tjalmaweg moet, in het kader van de Rijnlandroute, verbreed worden. De provincie gaat uit van een weg in een halfverdiepte bak met twee ongelijkvloerse kruisingen. In de Visie Regionale Bereikbaarheid stelt Katwijk voor de Tjalmaweg op de huidige hoogte te houden met twee gelijkvloerse kruisingen. 'De wegcapaciteit blijft door deze verdubbeling gegarandeerd, maar er komt veel meer ruimte om er een ontspannen, lommerrijke weg van te maken', staat in die Visie. Die weg zou dan zelfs een 50-km weg kunnen worden.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland wil er niet aan. 'Dat college is beducht voor mogelijke aanpassingen aan de tijdsplanning voor de Rijnlandroute', aldus Haasnoot. Daarom richt KiesKatwijk nu de pijlen op de PS. Er moet zo spoedig mogelijk een debat binnen PS komen over 'de wijze van inpassing van het traject Tjalmaweg van de Rijnlandroute'.

Volgens Haasnoot kunnen 'de voordelen voor regionale bereikbaarheid alleen gerealiseerd worden als een aantal in de Visie met name genoemde oplossingen voor de verkeersinfrastructuur van de regio in samenhang met elkaar tot stand worden gebracht'. Dat zou leiden tot 'meer maatschappelijk rendement, minder maatschappelijke schade en op langere termijn bezien lagere kosten'.

Motie

'Wij zien de motie als een allerlaatste poging richting PS om nog eens goed naar onze plannen te kijken', zegt Ton de Vries van de ChristenUnie. Zo denken andere partijen er ook over.

GemeenteBelangen (GB) en Hart Voor Katwijk (HVK) stemmen tegen de motie. René Slootweg van GB gelooft er niet in. 'Dit gaat naar ons inziens de problemen in de Brouwerstraat echt niet oplossen. Er zijn twee studies gedaan. De ene laat een daling van het verkeer van 50 procent zien en de andere zegt 10 procent. En het kan nog wel 20 jaar duren voor die Pioniersbaan er ligt.'

HVK ziet niets in een '50-km regime' op de verbrede Tjalmaweg.

Uit de krant

Uit de krant