De Economische Agenda gaat nu echt van start. Vijf bollenwethouders zetten hun handtekening. | Foto: W. Krol
De Economische Agenda gaat nu echt van start. Vijf bollenwethouders zetten hun handtekening. | Foto: W. Krol Foto: Cor de Mooy

Economische Agenda Duin- & Bollenstreek

Algemeen

Storm en regen beukten op de kust van Noordwijk, maar dat kon de feestelijke aftrap voor de uitvoering van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek in Hotels van Oranje niet verstoren.

Door Jos Draijer

Ruim 130 vertegenwoordigers van ondernemers, gemeentelijke/provinciale bestuurders en maatschappelijke organisaties waren bijeengekomen om de overgang van voorbereiding naar uitvoering van die Economische Agenda te markeren. De Commissaris van de Koning (CdK) in Zuid-Holland Jaap Smit en de landelijk voorzitter van VNO/NCW Hans de Boer waren gekomen om het belang van de Economische Agenda voor de streek te onderstrepen.

Topregio

CdK Jaap Smit prees de succesvolle samenwerking bij de totstandkoming van deze Economische Agenda. 'Het laat zien dat men in de Duin- en Bollenstreek ook groot kan denken. De Provincie Zuid Holland wil daarom de hand uitsteken om met een gebiedsgerichte aanpak deze regio te ondersteunen', aldus Smit.
VNO/NCW-voorzitter Hans de Boer noemde de Duin- en Bollenstreek een 'Topregio in een topland Nederland: de bloembollenexport, ESTEC als High Tech centrum van innovatie, de geografische ligging, het woonklimaat, de lage werkloosheid dragen daar veel aan bij'.

Wakker

Tegelijkertijd waarschuwde hij voor risico's zoals de economische gevolgen van een Brexit; over ruim een jaar al. De sectoren transport en logistiek, visserij, bloemen en bollen kunnen daardoor hard geraakt worden. Reden om Nederlandse ondernemers wakker te schudden. VNO/NCW komt daarom in januari met een campagne, aldus de Boer. Daarnaast moeten volgens hem de inspanningen opgevoerd worden om bedrijven uit Engeland hier heen te halen en zou er een overgangsperiode van drie jaar moeten komen.

Het startmoment van de uitvoering van de Agenda werd geïllustreerd met een videopresentatie over de projecten van de Economische Agenda, en geformaliseerd door het zetten van handtekeningen door de wethouders economische zaken van de vijf deelnemende gemeenten en de voorzitter van VNO/NCW Rijnland.

Uit de krant