Samen met hun vier kinderen vertrekken Astrid en Johan Klaasse naar Aruba.
Samen met hun vier kinderen vertrekken Astrid en Johan Klaasse naar Aruba. Foto: Piet van Kampen

Rijnsburgers Johan en Astrid Klaasse volgen hun roeping

Algemeen

Er wacht hen een mooie taak op Aruba

Begin volgend jaar verhuist het gezin Klaasse vanuit Rijnsburg naar Aruba. Niet om zich daar definitief op dat zonnige eiland te vestigen. Maar om mensen die dat nodig hebben uit de duisternis van hun leven te halen en het licht van God te laten aanschouwen. 'Het is een roeping', vertellen Johan (34) en Astrid (33).

Bij hun voordeur aan de Domineeswei hangt een bordje met de inhoudelijke spreuk: 'Yesterday is history, tomorrow a mistery' etc. Hun leven in Rijnsburg is (tijdelijke) geschiedenis en wat morgen zal brengen weet niemand.

Het echtpaar waagt samen met hun kinderen Jonathan (8), Thirza (6), Esther (5) en Matthias (4) een sprong in het diepe. Hun banen hiervoor opgevend. Johan is opticien en Astrid is logopediste en leerkracht aan o.a. de Farèlschool in Katwijk. 'Het verlangen leefde al een paar jaar en ook de kinderen zijn er op voorbereid. Zij leven er relaxed naar toe', vertelt Astrid. Johan vult haar aan: 'Het is een grote stap die wij in vertrouwen gaan nemen'.

Aanleiding

Het echtpaar wordt begin 2018 door de Protestantse Gemeente Rijnsburg in samenwerking met de GZB (Gereformeerde Zendings Bond) uitgezonden. Het echtpaar leefde al een paar jaar met de gedachten om hun roeping te volgen. Toen dominee Peter Hazenoot, die al op Aruba in het dorpje San Nicola werkte en waar het echtpaar al contact mee had, hen benaderde om er ook te komen werken hebben zij er kort over nagedacht. De beslissing werd echter al snel genomen.

Momenteel volgen Johan en Astrid een opleiding bij de GZB om zich voor te bereiden op hun nieuwe toekomst. Een toekomst in dienst van de medemens. Er wacht hen een zware taak in het dorpje dat geen toerisme maar armoede kent. Het is de schaduwzijde van het eiland dat als populair en zonnig vakantieoord bekendheid geniet. Legale prostitutie, drugsverslaving, jeugdbendes, eenzaamheid onder ouderen, alleenstaande moeders en armoede zijn er aan de orde van de dag in San Nicola. Met hun kennis en ervaring willen zij samen met Hazenoot proberen om hier verbetering in aan te brengen. Het kerkje waarin Hazenoot werkzaam is heeft op de gevel het opschrift: 'Vergeet God niet'. God lijkt daar inderdaad vergeten, want het is slechts een vijftiental mensen dat er de kerk bezoekt. 'Wij willen de mensen daar bewust maken en hen de schat van het Evangelie laten leren kennen', licht Johan de roeping toe. 'Wij willen hen ondersteunen en onderwijs bij brengen. Er is zoveel werk te doen', weet Astrid nu al. 'Tussen de mensen staan en niet boven hen', benadrukt Johan. 'Het is mooi om er voor anderen te kunnen zijn', meent het echtpaar uit de grond van hun warme hart.

Steunen

Het gezin verlaat huis en haard om de sprong in het duister te wagen. Om mensen in armoe en nood te steunen. Om hun mooie werk daar goed te kunnen doen vraagt ook geldelijke ondersteuning. Bedrijven en particulieren die het werk van Johan en Astrid een warm hart toedragen kunnen hen een financieel ruggensteuntje geven door een bedrag, hoe klein ook, over te maken op IBAN NL91 INGB 06907624 45 t.n.v. GZB Driebergen o.v.v. TFC familie Klaasse. Alles is van harte welkom voor dit echtpaar.

Door Piet van Kampen

Uit de krant

Uit de krant