Afbeelding
Foto: pr

Peuterspeelzalen vallen in 2018 onder kinderopvang

Algemeen

Vanaf 1 januari 2018 worden de kwaliteitseisen voor alle vormen van kinderopvang gelijk getrokken. Peuterspeelzalen komen dan officieel onder de kinderopvang te vallen. Dit is een gevolg van de nieuwe Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Het doel van deze harmonisatiewet is om verschillen tussen peuterspeelzalen en kinderopvang weg te nemen en te zorgen voor een betere afstemming tussen kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en onderwijs. 

In Katwijk blijven alle peuterspeelzalen bestaan. Er is besloten de gescheiden peuteropvang zoals dat nu bestaat, te behouden. Bijna 1.000 kinderen in Katwijk zitten op een peuterspeelzaal. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van het kind en de kwaliteit van de instellingen is, net als van de kinderdagverblijven, van hoog niveau.

Dezelfde manier van betalen

De manier van betalen voor ouders met een kind op de peuterspeelzaal of op het kinderdagverblijf wordt vanaf 2018 hetzelfde. Ouders die beiden werken of studeren kunnen vanaf 1 januari ook voor de peuterspeelzaal kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen in aanmerking komen voor een inkomensafhankelijke tegemoetkoming van de gemeente. Ouders kunnen hiervoor een aanvraag doen bij de peuterspeelzalen zelf. Zij voeren de regeling voor de gemeente uit.

Twee dagdelen peuterspeelzaal wenselijk

De gemeente en de besturen van de peuterspeelzalen vinden dat een minimale afname van twee dagdelen per week het uitgangspunt is. Hierdoor wennen kinderen sneller aan de peuterspeelzaal en is er meer tijd voor educatie en ontwikkeling. Ook heeft het een positief effect op de aansluiting op de basisschool. Kinderen die nu al naar de peuterspeelzaal gaan, mogen vanaf 2018 twee dagdelen komen, maar zijn hiertoe niet verplicht. Peuterspeelzalen passen waar nodig maatwerk toe.

Uit de krant

Uit de krant