Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: pr.

Gemeente klaar voor gladde winter

De gemeente maakt zich klaar voor de winter. Voor de gladheid in de winterse periode is een uitvoeringsplan opgesteld. In dat plan staat onder meer beschreven op welke wegen wordt gestrooid en welke bestrijdingsmethoden en materieel worden ingezet.

Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de grillen van het weer is een flinke voorbereiding nodig. Elk jaar staat een groep medewerkers van de gemeente Katwijk klaar om gladheid te bestrijden. Van begin november tot begin april zijn deze medewerkers oproepbaar volgens een dienstrooster. De routes zijn actueel gemaakt, het strooimaterieel is allemaal getest en de zoutloodsen liggen vol met wegenzout. Het aanpassen van het uitvoeringsplan met de meest recente ontwikkelingen en ervaringen van het voorgaande jaar horen daar ook bij.

Inspelen op ontwikkelingen

De ontwikkelingen staan niet stil. De gemeente blijft zoeken naar mogelijkheden om gladheid beter te bestrijden en Katwijk bereikbaar te houden. Zo is voldoende strooizout ingekocht en zijn er routeaanpassingen gedaan. Daarnaast werkt de gemeente Katwijk samen met de gemeente Noordwijk door gezamenlijk zout in te kopen en samen en worden ervaringen en kennis uitgewisseld.

Strooiroutes

Hoewel de gemeente ernaar streeft de wegen zo begaanbaar mogelijk te houden, kunnen niet alle wegen of fietspaden voortdurend gladvrij gehouden worden. De strooidienst maakt gebruik van strooiroutes waarbij de eerste aandacht uitgaat naar de belangrijkste doorgaande wegen en fietspaden, de zogenaamde hoofdroutes.

Afhankelijk van de weersomstandigheden en de zoutvoorraad overweegt de gemeente vervolgens de overige wegen ook te strooien. Hierin hebben locaties als verzorgingstehuizen, winkelcentra, scholen en toegangswegen naar bushaltes prioriteit.

Wat kunt u zelf doen?

Uiteraard blijft het bij winterse omstandigheden van groot belang extra op te letten in het verkeer. Pas waar nodig uw snelheid aan. De gemeente zal zich inspannen om de wegen begaanbaar te houden, maar gezamenlijk bereiken we meer. Als iedereen de stoep vóór de eigen woning sneeuw- en ijsvrij houdt, of die van uw buurvrouw die wat minder goed ter been is, blijven woonwijken meer begaanbaar voor voetgangers. Strooizout is verkrijgbaar bij de meeste bouwmarkten. Zo komen we gezamenlijk op een prettige en veilige manier de winter door.

Reageer als eerste

Wat vindt u?

Mijn stoep moet sneeuwvrij gemaakt worden doorReageren!