B&W doen een rondje Valkenburg | Alles over Katwijk
Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: Piet van Kampem
Valkenburg

B&W doen een rondje Valkenburg

Inventarisatie van wensen * Wat leeft er onder de bevolking?

Gisterenmiddag ging het College van B&W op pad om een tweejaarlijks bezoek aan Valkenburg te brengen. Bij diverse punten die door de wijkraad waren aangedragen werd even stil gestaan. 's Avonds was het de beurt aan belangstellende bewoners om in persoonlijke tafelgesprekken hun wensen, ideeën en grieven kenbaar te maken.

Door Piet van Kampen

Alle punten van aandacht konden door de deelnemers worden genoteerd en zullen op niet al te lange termijn worden beantwoord. Pasklare oplossingen zijn er niet altijd direct voor handen, maar een inventarisatie op z'n tijd is nuttig. De heer Dolf Mauritz vroeg zich af hoe het in de toekomst met het politiebureau in de gemeente zal gaan, nu er landelijk zo links en rechts diverse posten verdwijnen en worden samengevoegd. Burgemeester Cornelis Visser beloofde er voor te zullen strijden dat er een post in Katwijk moet blijven. 'We zijn nu al een grote gemeente met 65.000 inwoners en dat worden er in de toekomst alleen maar meer als voormalig Vliegveld Valkenburg bebouwd gaat worden'. Mevrouw Hedwig Stuivenberg kwam met het idee om de Dorpsweide meer te gaan benutten als verbindende schakel tussen het oude dorp en woonwijk 't Duyfrak. Een permanente muziektent waar Harmonie Valkenburg concerten kan geven, een dorpsbarbecue. Het waren zo maar twee suggesties. 'Het idee moet dan wel door de bewoners worden opgepakt en dan kan de gemeente eventueel faciliteren en financiële ondersteuning geven', gaf wethouder Jacco Knape zijn mening. Stuivenberg pleitte eveneens voor een vervanging van de huidige Beatrixboom op de hoek van de Joghtlaan en de Prof. Dr. W. Glasbergenlaan. Ook stelde zij de toekomstige plannen met betrekking tot het inzamelen van afval aan de orde. Knape: 'We zijn met onderzoeken bezig en de gemeente heeft de plicht om naar een hoger percentage gescheiden afval toe te werken'. 'Waarom niet alles in één zak, want er zijn tegenwoordig toch nieuwe technieken bij de afvalverwerkingsbedrijven om alles te scheiden?' gaf zij aan. Iets om over na te denken? 'In Lisse werkt het nieuwe systeem van het afval aan huis scheiden heel goed dus daar kan het wel', wist Knape haar te vertellen. Betere en meer voorzieningen op diverse plaatsen voor toegankelijkheid voor scootmobielen en rolstoelen bij de trottoirs stond ook op haar verlanglijstje.

Groen

Een bewoonster in de wijk 't Joght ondervond veel last van overhangend groen in een aantal tuinen. 'Je moet bukken of er omheen lopen', was haar ervaring. Hoe dit op te lossen is nog een onbeantwoorde vraag. Het is hinderlijk maar veel gevaarlijker is het groen in de tuin van een woning aan de Katwijkerweg/hoek Joghtlaan. 'Als je linksaf naar Katwijk wil is het totaal onoverzichtelijk en daar zou ik graag zien dat daar een spiegel wordt geplaatst', was het uitdrukkelijke verzoek van een bewoner van de Borculo. Hij ergerde zich ook aan de manier waarop het gras op een ruwe manier wordt gemaaid en toonde foto's met diepe sporen in de grasstroken in de Boomvalk en de Torenvalk. Bovendien blijven de grasresten op de stoepen liggen. De heer Jos van Oosten woont nu zeven jaar in 't Duyrak en ziet dat er na hevige regen het oppervlaktewater steeds moeilijker wegstroomt. 'Hierdoor ontstaan er steeds meer gleuven tussen de straatklinkers', gaf hij wethouder Krijn van der Spijk te kennen. 'Het is in ieder geval een aandachtspunt', beloofde Van der Spijk. Dit probleem doet zich ook voor op het Marinus Postplein. De groenvoorziening rondom het oorlogskerkhof ziet er niet uit. 'Maar er worden nieuwe coniferen geplant', werd aan twee dames uit de directe omgeving toegezegd. Op de algemene begraafplaats is het een doorn in het oog dat er gieters in de muur met vakken voor urnen staan. Of deze ook niet met glas afgedekt kunnen worden was de wens van een buurtbewoonster. Het fietspad langs de Tjalmaweg ter hoogte van Duinzicht wordt ten onrechte door scooters gebruikt en levert gevaar op voor wandelaars. Ook loslopende honden daar is een bron van ergernis en er werd om meer handhaving gevraagd. Het is een greep uit de punten die de revue passeerden tijdens deze bijeenkomst. Sommige zaken zijn simpel op te lossen, andere problemen vragen meer tijd en aandacht als ze op termijn al op te lossen zijn.

 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225473&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225471&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=allesoverkatwijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=222,223" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>