Logo allesoverkatwijk.nl
Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Overeenkomst huisvesting arbeidsmigranten Katwijkerbroek goedgekeurd

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de overeenkomst tussen de gemeente Katwijk en het bedrijf Homeflex goed te keuren. Homeflex zorgt voor de bouw en verhuur van vier tijdelijke logiesgebouwen voor arbeidsmigranten op bedrijventerrein Katwijkerbroek. In de overeenkomst hebben de gemeente Katwijk en Homeflex afspraken gemaakt over de tijdelijke huisvesting op Katwijkerbroek. Deze afspraken moeten een goed en veilig verblijf van de arbeidsmigranten verzekeren en zorgen voor het leefbaar houden van de omgeving.

In de overeenkomst, die uitgebreid is besproken in een klankbordgroep, staan afspraken over de tijdelijke huisvesting. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, Homeflex, omwonenden, de wijkagent, de wijkregisseur, een lid van de wijkraad Katwijk aan den Rijn en een lid van de wijkraad Valkenburg.

Tijdelijke logiesgebouwen

Op bedrijventerrein Katwijkerbroek heeft Homeflex tijdelijk 16 eenheden gebouwd met elk vier slaapkamers en maximaal 64 bedden. De eerste bewoners zijn inmiddels gearriveerd. Homeflex moet het complex over 10 jaar weer verwijderen.

Verbeteren leefbaarheid

Momenteel is Homeflex druk bezig met de afronding van de buitenruimte. Er wordt nu gewerkt aan het hekwerk en de betegeling. Daarna volgen werkzaamheden zoals het plaatsen van een fietsenstalling. Voor de zomer is er groen geplant.

Beheerder aanwezig

Er is vanuit de gemeente een beheerder aanwezig op het complex voor 20 uur per week. Hij maakt nu kennis met de omwonenden en de gevestigde bedrijven op Katwijkerbroek. De Gemeentelijke Opsporingsambtenaren (GOA's) letten op de gang van zaken op Katwijkerbroek.

Bijdragen aan lokale economie

Volgens het convenant tussen de regering, de regio's en de gemeenten heeft Katwijk een inspanningsverplichting om  huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren.  In Katwijk werken en wonen al vele jaren arbeidsmigranten. Deze mensen komen uit de EU om hier te werken en gaan daarna meestal weer terug. Doordat zij wonen en werken in Katwijk leveren zij daarmee een bijdrage aan de lokale economie. Daarom ook voor deze tijdelijke werknemers passende huisvesting.

Reageer als eerste

Wat vindt u?

Hoe vaak wilt u dat de winkels op zondag open gaan?Reageren!