Het Hervormd Kerkkoor Delft doet mee aan het meezingoratorium in de vredeskerk.
Het Hervormd Kerkkoor Delft doet mee aan het meezingoratorium in de vredeskerk. Foto: PR

Meezingoratorium in de Vredeskerk

vrijdag 9 december 2022 20:15

In de Vredeskerk aan het Baljuwplein in Katwijk vindt op vrijdagavond 9 december om 20.15 uur een meezingoratorium plaats.

Het Hervormd kerkkoor Delft zal onder leiding van dirigent Rob van Efferink een zelf samengesteld Kerst-Oratorium ‘Gods belofte’ uitvoeren.

In dit Oratorium is er samenspraak zijn tussen koor en publiek, spreekstem en instrumentalisten. Vanuit het koor zal tevens een aantal koorleden enkele solo’s zingen. Op bijzondere wijze wordt zo het Evangelie van Gods komst naar de aarde vertolkt.

Aan het Bätzorgel zit Peter Verhoeks. Lisette van den Berg speelt dwarsfluit. De kerk is voor dit optreden in kerstsfeer gebracht. Het bezoeken van dit optreden staat geheel in het teken van op begrijpelijke wijze de kern van het kerstfeest onder de aandacht te brengen en te ervaren.

De toegang is vrij en er is een collecte voor de onkosten.

Locatie