Inloggen Mijn AOK

X

Registreren

Maak direct een gratis MIJN AOK account aan!

X

Quick Scan Dementie in Katwijk

18 april 2017

Welzijnskwartier Katwijk zoekt mantelzorgers van mensen met dementie uit de gemeente Katwijk, die mee willen doen aan een speciaal onderzoek naar de stand van zaken rondom dementie in Katwijk. Op maandagavond 8 mei is er van 19.00 tot 21.30 uur in de Voorhof in Rijnsburg een groepsgesprek voor mantelzorgers in het kader van de Quick Scan Dementie.

Gemeente Katwijk vindt het belangrijk dat de ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten goed verloopt. De komende jaren neemt het aantal thuiswonenden met dementie in de gemeente fors toe.

Om inzicht te krijgen in wat er nu en in de toekomst nodig is om de zorg voor mensen met dementie zo goed mogelijk te organiseren, heeft de gemeente Katwijk aan Welzijnskwartier gevraagd om dit nader te onderzoeken met een Quick Scan Dementie.Het gaat onder meer om vragen als 'hoe dementievriendelijk is onze gemeente?', 'Hoe verloopt de huidige ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers?' en 'Waar zijn verdere verbeteringen nodig?'.

Quick Scan

De QuickScan is een onderzoeksmethode die al in 25 gemeentes is uitgevoerd en is ontwikkeld door Alzheimer Nederland en zorginnovatiebureau DAZ. De Quick Scan wordt uitgevoerd door DAZ. Het onderzoek bestaat uit een combinatie van onderzoek, beleidsstukken, interviews en groepsgesprekken. Op basis hiervan wordt een rapport opgesteld met daarin de huidige stand van zaken en aanbevelingen.

Uw hulp als ervaringsdeskundige is hierbij hard nodig. Graag horen de onderzoekers van u hoe u de huidige ondersteuning ervaart en of u suggesties voor verbetering heeft.

Het groepsgesprek wordt gehouden in een ontspannen sfeer samen met andere mantelverzorgers. Uw informatie is een waardevolle bijdrage aan het beleid voor mensen met dementie in de gemeente voor de komende jaren. Ook als uw dierbare is opgenomen in een verpleeg- of verzorgingscentrum kunt u meedoen aan dit gesprek.

Meepraten

Wilt u meepraten over uw ervaringen in de zorg voor uw naaste? Geef u op bij Marike van Vels via marikevanvels@welzijnskwartier.nl of bel 071 403 33 23.Doe dit voor vrijdag 5 mei.

Meer Algemeen nieuws Terug naar het overzicht

Laat uw mening horen, reageer!

Meer nieuws

© 1997-2017 Alles over Katwijk  |  Voorwaarden  |  Disclaimer